Inwonersparticipatie

Bestuur samen met de inwoners betekent dat de gemeente uitnodigend is: ze staat open voor nieuwe ideeën en onderzoekt samen met de inwoners de mogelijkheden. Het CDA wil dat dit de basishouding is van ambtenaren en bestuurders in onze gemeente. De komende periode willen we dat zij meer in de wijken en dorpen werken, beter in contact met inwoners en ondernemers. Ook de samenwerking met de dorps- en wijkplatforms is belangrijk, want zij weten wat er leeft in de wijk en in het dorp. De gemeente moet deze manier van werken stimuleren, in gedrag en financieel. Lokale maatregelen worden altijd afgestemd met de vertegenwoordigers van de wijk of het dorp, en met buurtbewoners.

Bestuur samen met inwoners vraagt ook om een visie en strategie op het gebied van participatie. Afgelopen jaren werden initiatieven altijd positief ontvangen en zei de gemeente: ‘Ja, tenzij...’, Het CDA wil deze aanpak verbeteren, want het is vaak niet duidelijk wat de gemeente bedoelt met deze woorden en waar een initiatief dan precies op kan rekenen. Het CDA vindt dat inwoners al in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij plannen en beleid. Hierbij is het belangrijk dat er ruimte is voor verschillende meningen en standpunten. De gemeente bewaakt een open, eerlijk en zorgvuldig proces, en is verantwoordelijk voor het maken van de uiteindelijke keuzes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.