Inwonersparticipatie

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Bij beleidswijzigingen en politieke keuzes worden inwoners betrokken, om een zo divers mogelijke input uit de samenleving te krijgen voordat we overgaan tot besluitvorming.

De samenwerking van de gemeente met wijk- en dorpsplatforms kan beter. Het CDA wil dat er uiterlijk in 2023 afspraken worden gemaakt met alle dorps- en wijkplatforms. Die afspraken gaan over de samenwerking en verwachtingen. De ambtenaren en wethouders per dorp en wijk moeten deze afspraken bewaken. De afspraken kunnen per wijk en dorp verschillen.

Het CDA wil dat de gemeente een lijst met vaste belanghebbenden (zoals het Stadshart en de fietsersbond) vaststelt en dat er een contactpersoon per belanghebbende komt. Deze ambtenaar is verantwoordelijk voor het betrekken van de belanghebbenden bij alle relevante ontwikkelingen, zodat zij de gemeente kunnen adviseren.

Te vaak blijkt dat inwoners niet voldoende zijn geïnformeerd over nieuw beleid of over de uitvoering van beleid. Het CDA wil dat er veel vaker gebruik wordt gemaakt van gerichte bewonersbrieven. Andersom vragen we ook van inwoners om op eigen initiatief meer kennis te nemen van lokale besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad en via ‘berichten over uw buurt’ op de website www.overheid.nl.

Het CDA vindt het belangrijk om lokale media te versterken. Zonder onafhankelijke media hebben burgers namelijk geen mogelijkheid om de overheid en de autoriteiten te controleren. Als burgers goed geïnformeerd worden, kunnen ze beoordelen of de democratie naar behoren werkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.