Kamerik en De Kanis

In Kamerik is het goed wonen, werken en recreëren. Kamerik scoort hoog in de gemeentelijke metingen van leefbaarheid en veiligheid. Tegelijkertijd zien we in de afgelopen tien jaar dat het door een kleiner worden inwoneraantal steeds lastiger wordt om de voorzieningen in het dorp op peil te houden, de scholen een toekomst te bieden en de verenigingen vitaal te houden. Ook in Kamerik is woningbouw nodig, vooral voor starters en senioren.

Als CDA Woerden waarderen en ondersteunen we sociale en ondernemende gemeenschappen zoals die in Kamerik. Daarom steunen we de Kamerikse wensen voor woningbouw, ruimte voor ondernemers, een goede bereikbaarheid, een groen en vitaal buitengebied en een toekomstbestendig dorpshuis. De gemeente hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen in Kamerik: we willen juist graag dat de gemeente initiatieven vanuit het dorp serieus neemt en een luisterend oor heeft voor (sport)verenigingen, inwoners en ondernemers. We willen dat de gemeente hen betrekt bij de plannen voor het dorp en hen zoveel mogelijk ondersteunt.

Woningbouw: er moet meer vaart worden gezet achter de woningbouw op de voormalige schoollocaties. De woningbouw moet aansluiten op de wensen van de Kamerikse inwoners, met nadruk op betaalbare woningen voor starters en doorstromers uit huurwoningen (onder andere senioren). Een project met betaalbare starterswoningen moet serieus worden onderzocht.

Na het bebouwen van de schoollocaties is gefaseerd bouwen nodig, aansluitend op de lokale vraag. Wanneer ergens agrarische bebouwing vrijkomt, moet de gemeente onderzoeken of op die plekken kleinschalige woningbouw mogelijk is. In de Omgevingsvisie voor het Kamerikse deel van de gemeente Woerden moet hier aandacht voor zijn. Het CDA wil dat het Dorpsplatform betrokken wordt bij de opzet van die Omgevingsvisie.

Verkeer en bereikbaarheid: een fietsstad als Woerden heeft ook in Kamerik veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers nodig. We willen dat de gemeente onderzoekt hoe de Mijzijde tussen Woerden en Kanis veiliger wordt voor fietsers en wandelaars, onder andere door verbreding van het gedeelte tussen Woerden en Kamerik. Het tijdelijke fietspad bij het Oortjespad mag wat het CDA betreft definitief worden.

Dorpshuis De Schulenburch: Kamerik verdient een dorpshuis waarin veel activiteiten mogelijk zijn voor verenigingen, cultuur, sporters en jongeren (De Bijn) van binnen én buiten het dorp. Het CDA wil dat de gemeente zich flink inzet voor het voortbestaan van het dorpshuis op de lange termijn.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid: aan de Nijverheidsweg is behoefte aan uitbreidingsruimte voor bedrijven. Het CDA is voorstander van kleinschalige uitbreiding en hernieuwde inrichting van dit gebied. 

De brandweerkazerne in Kamerik is verouderd. We zetten ons ervoor in dat de nieuwbouw van de kazerne in de komende twee jaar wordt gestart.

Kamerik heeft als enige kern in de gemeente Woerden een Beschermd Dorpsgezicht, dat bovendien dringend onderhoud nodig heeft. Het CDA wil dat de gemeente samen met de inwoners snel komt met een plan hiervoor, en dat dit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Het Woerdense buitengebied trekt recreanten aan uit de regio en daarbuiten. Er is behoefte aan wandelroutes door het buitengebied die het hele jaar door beschikbaar zijn, dus die ook in het broedseizoen open kunnen blijven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.