Klimaatbestendig

De openbare ruimte moet klimaatbestendig worden gemaakt. De gemeente kijkt samen met het waterschap naar mogelijke problemen met wateroverlast, wateropvang en warmte in de zomer (hittestress) en houdt hiermee rekening bij de inrichting van straten. Iedere herinrichting van de openbare ruimte voldoet aan de eisen om deze problemen het hoofd te bieden.

Samen met inwoners worden knelpunten bekeken in straten die niet op de planning staan om de komende jaren te worden opgepakt. De gemeente moet stimuleren dat inwoners minder stenen in de tuin hebben liggen, door bijvoorbeeld het te belonen als mensen deze inleveren bij de milieustraat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.