Klimaatbestendig

Groen is belangrijk, vooral groen in de buurt. Het CDA wil meer ruimte voor buurtgroen bij de (her)inrichting van woongebieden.

Woerden werkt aan een aanpak om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken voor 2050. Wij zijn hier een voorstander van en willen maatregelen nemen om hittestress en wateroverlast in te toekomst te voorkomen. Dat combineren we met de planning van groot onderhoud. 

Het CDA wil dat inwoners een grotere bijdrage leveren aan een groene leefomgeving. Te vaak zijn tuinen nog vooral bestraat. Samen met tuincentra, hoveniers en inwoners willen we extra aanmoedigen dat inwoners meer groen in de tuin zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.