Landschap en omgeving

Wij willen dat het groene landschap om ons heen voor inwoners van de gemeente een belangrijke plek voor recreatie en ontspanning is en blijft.

Het CDA wil dat woningbouw in Woerden tot 2030 alleen binnen de stad plaatsvindt. Dicht bij het station (Poort van Woerden, Snellerpoort, Middelland) is nog ruimte voor duizenden woningen. 

Het CDA wil in de dorpen zoveel mogelijk binnen de dorpsgrenzen bouwen. Beperkte uitbreidingen zijn nodig en kunnen plaatsvinden aan de rand van de dorpen. Een groene inpassing is daarbij belangrijk. Deze uitbreidingen zijn gericht op huisvesting voor de dorpse gemeenschap en het op niveau blijven van lokale voorzieningen zoals supermarkt en school 

De energietransitie zal onmiskenbaar invloed hebben op ons landschap. Als CDA willen we de energietransitie zoveel mogelijk kleinschalig vormgeven, dus bij woningen, bedrijven en boerderijen. Voor windturbines en zonnevelden zien wij alleen mogelijkheden langs de A12 (wind en zon) of de spoorlijn (zon). Hierbij is inpassing in het landschap een voorwaarde.

Vanuit de overheid is een gebiedsgerichte aanpak nodig om te werken aan de opgave voor het verminderen van de uitstoot van stikstof die komt vanuit landbouw, verkeer, industrie, de energiesector en de bouwsector voor het verbeteren van de natuur en luchtkwaliteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.