Molenvliet

De wijk Molenvliet verdient meer aandacht van de gemeente. Voorop staat de sociale cohesie in de wijk. Er is een grote diversiteit aan inwoners, onder wie veel kwetsbaren. 

De zorgen over het boren naar olie en gas onder de wijk zijn nog niet voorbij. Als CDA Woerden zijn we fel tegenstander van deze boringen. In de komende jaren zal het nodig zijn hier alert op te blijven, om de risico’s voor de wijk als gevolg van deze activiteiten te voorkomen.

De hoeveelheid autoverkeer op de Hollandbaan neemt al jaren toe. De aanleg van de Rembrandtbrug zal dit deels versterken. Omdat 70% van het verkeer in Woerden-West richting Utrecht gaat, is het doortrekken van een westelijke randweg geen ultieme oplossing. Het CDA Woerden wil daarom in overleg met aanwonenden kijken naar maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Voorbeelden daarvan zijn een geluidsscherm en aanplant van hoog groen.

Het onderhoud van de straten, stoepen, het groen en de riolering in deze wijk heeft de komende jaren forse aandacht nodig. Veel straten zijn afgelopen tientallen jaren verzakt en riooloverstorten zorgen voor een slechte waterkwaliteit bij veel regenval. Het CDA Woerden wil bekijken of een speciaal programma nodig is om de wijk klimaatbestendig te maken.

Molenvliet heeft slechts beperkt gezamenlijke ontmoetingsplaatsen. Daarom gaan we in overleg met inwoners en het wijkplatform kijken naar mogelijkheden om deze plekken beter te organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.