Molenvliet

Molenvliet is een nieuwere woonwijk van Woerden. De wijk kenmerkt zich ook door een diverse samenstelling. Er wonen veel gezinnen, maar relatief ook veel ouderen. In Molenvliet is op dit moment geen platform actief. Het CDA wil de komende periode onderzoeken of de inwoners daar wel behoefte aan hebben.

Een grote zorg in Molenvliet is de mogelijke boring naar olie en gas door Vermillion. Het CDA wil samen met inwoners optrekken om dit te voorkomen. Hiervoor is een brede samenwerking nodig met alle politieke partijen. Het CDA wil dat de gemeente een eigen onderzoek doet om de veiligheid en gevolgen vast te stellen. Dat verstevigt de gesprekspositie naar het Rijk.

Een belangrijk aandachtspunt in de wijk Molenvliet is de sociale samenhang. De aanwezigheid van ontmoetingsplekken zoals het wijkpark, de sportvelden en het winkelcentrum zijn daarvoor van belang. In het wijkpark worden initiatieven genomen, maar goed onderhoud is ook van belang. Het winkelcentrum heeft het moeilijk, net als de andere kleine centra in de gemeente. Het is belangrijk dat het winkelbestand vitaal blijft; we gaan daarover in overleg.

Verkeer in de wijk is ook een aandachtspunt. Het CDA wil de doorstroming door de wijk niet vergroten. De keuzes voor Woerden-West maken de kans groot dat het verkeer op de Hollandbaan toeneemt. Het CDA wil daarom een blijvende oplossing aan de westzijde van Woerden. Een randweg heeft gevolgen voor het uitzicht van sommige inwoners. We willen bespreken hoe de kwaliteit van deze rand van Woerden kan worden verbeterd zodat inwoners niet inleveren op hun woongenot. Ook blijft dit een bredere afweging in het belang van alle inwoners van Woerden.

Het onderhoud van het openbaar groen in de wijk is een aandachtspunt. Ook willen we samen met Groen West inwoners motiveren om hun tuin goed te onderhouden. Dat vergroot de leefbaarheid in de wijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.