Onderhoud openbare ruimte

Wij willen extra geld beschikbaar maken voor het onderhoud van de openbare ruimte. Deze moet schoon, heel en veilig zijn.

Voor de openbare ruimte wil het CDA minder beleidsnotities en visies ontwikkelen, maar meer inzetten op het praktisch onderhoud. Het groen, de wegen, de stoepen en fietspaden, en de straatverlichting moeten eenvoudig en doelmatig worden onderhouden.

De gemeente moet keuzes maken. Het CDA kiest voor goede kwaliteit van onderhoud aan wegen, stoepen en fietspaden. Veiligheid onderweg staat voorop.

Groen is belangrijk, vooral groen in de buurt. Het CDA wil meer ruimte voor buurtgroen bij de (her)inrichting van woongebieden.

De straatverlichting van de gemeente Woerden is oud en versleten. Het CDA wil dat alle verlichting in de komende tien jaar wordt aangepakt om deze te vervangen en te verduurzamen. Hiermee worden ook energiekosten bespaard.

Het CDA vindt het belangrijk dat er in iedere wijk goede speelvoorzieningen zijn voor kinderen. Dit willen we in vier jaar tijd geregeld hebben. Daarbij wordt ook gekeken hoe initiatieven van bewoners de speelplekken leuker en mooier kunnen maken. Dit kan voor de gemeente kosten besparen. In Kamerik is hier al ervaring mee opgedaan.

Meldingen van inwoners over de openbare ruimte worden op werkdagen binnen 24 uur opgepakt. Er wordt altijd een reactie gegeven over wat er met een melding is gedaan. Er is een serviceploeg die deze zaken snel oppakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.