Onderhoud openbare ruimte

Als er één onderwerp is waarvan inwoners verwachten dat de gemeente haar werk goed doet, is het wel bomen snoeien, grasmaaien en de straten en stoepen op orde houden. Kortom: een fatsoenlijk onderhoud van de openbare ruimte. Een netjes onderhouden, groene omgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan onze kwaliteit van leven en het woongenot.

De komende jaren moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt, omdat er een forse achterstand is in het onderhoud van de openbare ruimte in Woerden. Dat zal geld kosten. Het CDA wil de prioriteit bij veiligheid, toonbaarheid en bestendigheid leggen. In iedere wijk moet op een basisniveau de openbare ruimte schoon, heel en veilig zijn. Het CDA wil dat er met meer zorg aan de openbare ruimte wordt gewerkt. Dat betekent meer schoffelen en snoeien, stoeptegels recht leggen en kuilen in het wegdek repareren. Dit vraagt om meer betrokkenheid van de inwoners en onderhoudsmedewerkers.

Het CDA wil de onderhoudsploeg van de gemeente versterken in samenwerking met de organisatie Ferm Werk. Zo kunnen ook klachten over de openbare ruimte sneller worden opgelost. Op veel plaatsen willen inwoners meer dan een basisniveau. Daarom gaan we met hen in gesprek. We betrekken hen bij het ontwerpen van het groen in de wijk en geven ze verantwoordelijkheid bij het onderhoud. Samen met de buurt wordt elk jaar het onderhoud van groen, straten en pleinen bekeken, besproken en als het nodig is aangepast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.