Ondernemerschap

Woerden heeft een grote variatie aan bedrijven en ondernemingen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan maatschappelijke activiteiten. (Sport)verenigingen, Vakantieweek, festivals, enzovoort worden mogelijk gemaakt door de (financiële) steun van deze lokale ondernemingen. Maar ook de vrijwillige brandweer kan alleen fungeren dankzij de medewerking van onze bedrijven. Deze betrokkenheid is zeer waardevol en daar moeten we zuinig op zijn en waardering voor hebben.

Een bloeiend lokaal bedrijfsleven is in het belang van de hele Woerdense samenleving. Het CDA heeft oog voor de belangen en behoeften van onze ondernemers, zoals ruimte, bereikbaarheid en arbeidskracht. De economie trekt fors aan en bedrijven merken dit in hun opdrachtportefeuille. Naast gekwalificeerde medewerkers is er ook behoefte aan ruimte. Samen met de ondernemers, provincie en andere betrokkenen zorgen we dat er ruimte beschikbaar komt. We maken ook samen een nieuw economisch actieplan voor de komende jaren.

Het CDA vindt het belangrijk dat opdrachten voor de gemeente Woerden zo veel mogelijk door plaatselijke bedrijven kunnen worden uitgevoerd, en we willen zorgen voor goede en eerlijke kansen. Binnen alle spelregels zullen we ons aanbestedingsbeleid hierop maximaal inrichten. Als we dit slim aanpakken en goed samenwerken, liggen hier volop kansen.

Het CDA wil werknemers, ondernemers en onderwijs samenbrengen met als doel bedrijven te laten bloeien en mensen aan het werk te helpen en te houden. Dit kan ook bijdragen aan de opgave voor een duurzame samenleving. Woerden Werkt! is een succes gebleken, en zo moeten er meer initiatieven met elkaar worden ontplooid. De gemeente gaat hierbij actief aan de slag: niet afwachten, maar partijen bij elkaar brengen, initiatieven ondersteunen en mensen laten meedoen. Het CDA kijkt niet alleen naar werknemers, maar we willen ook ondernemerschap ondersteunen. Op die manier kunnen verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, werkgevers en mensen die moeilijk aan een baan komen.

Het CDA wil de komende jaren samen met de ondernemersverenigingen en het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) het gesprek aangaan over de mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken. Dat concept wordt al op vele manieren door ondernemers vormgegeven: door sponsoring, ‘social return’ en een kennisbijdrage aan de Woerdense samenleving. In gesprek met de gemeente kunnen ondernemers vertellen wat zij van de gemeente nodig hebben om die rol verder te versterken en kan de gemeente aangeven welke hulp zij kan benutten om samen te werken aan een sterker en ondernemender Woerden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.