Ondernemerschap

Als CDA willen we dat de gemeente in de komende vier jaar een besluit neemt over langjarige ontwikkelingsruimte voor lokale ondernemers. Wij richting ons daarbij op ondernemers die al in Woerden actief zijn, of startende ondernemers in onze gemeente. Er is geen noodzaak om veel nieuwe bedrijvigheid vanuit andere gemeenten naar Woerden te halen.

Ook in Kamerik en Zegveld moet de komende jaren ruimte komen voor kleinschalige groei van de lokale bedrijvigheid. De huidige terreinen zijn overvol, waardoor lokale ondernemers ergens anders naartoe gaan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de gemeenschap, onder andere minder werkgelegenheid en de beschikbaarheid van sponsors en brandweervrijwilligers. 

Bij de verdeling van onze schaarse ruimte aan ondernemers voor groei kijken we naar de maatschappelijke bijdrage van die ondernemers aan de gemeente: bieden ze (lokale) werkgelegenheid en staan ze voor verantwoord ondernemen?

Om de economie toekomstbestendig te maken, is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door regels te schrappen, aan te passen of flexibeler te maken. Bovendien helpt het als er in het omgevingsplan meer ruimte is om te experimenten.

Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en samen werken aan een goede lobby van de regio richting provincie en Rijk. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven voor onze bedrijventerreinen.

We willen geen hogere lokale belastingen voor ondernemers, behalve als in overleg met de ondernemers is afgesproken om die inkomsten te gebruiken voor verbeteringen van het ondernemersklimaat.

Voor betalingen aan ondernemers willen we dat betalen binnen dertig dagen de norm is voor de gemeente.

Het CDA wil de uitstekende relaties tussen gemeenteraad, gemeentebestuur en ondernemers voortzetten. Er is regelmatig onderling contact en bij knelpunten moeten zowel de ondernemers als de gemeente snel in contact kunnen komen met elkaar.

Ook met initiatieven van ondernemers voor de lokale samenleving houdt de gemeente nauw contact (zoals Samen voor Woerden). Er wordt gezorgd voor een helder aanspreekpunt bij de gemeente, zodat economische, maatschappelijke en sociale activiteiten op elkaar worden afgestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.