Organisatie

Sinds 2010 is de druk op de ambtelijke organisatie flink opgevoerd. Door bezuinigingen zijn waardevolle medewerkers vertrokken, en vacatures zijn niet of slechts gedeeltelijk opgevuld. Dat is merkbaar door fouten die worden gemaakt, of zaken die niet kunnen worden opgepakt. Maar ook met het oog op de toekomst is dit zorgwekkend, doordat verjonging niet tot stand komt. 

Het CDA wil dat de gemeentelijke organisatie passend wordt. Dat doen we niet door zomaar veel nieuwe mensen aan te nemen, maar door gericht te investeren in kwaliteit. Het CDA wil in 2018 prioriteren in de taken die wel en taken die niet meer moeten worden gedaan. Aan de hand daarvan kan de gemeenteraad het benodigde budget voor de ambtelijke organisatie meerjarig vaststellen. Wat het CDA betreft wordt het beleid verminderd en de dienstverlening naar de inwoners versterkt. Inzet van belastinggeld moet zoveel mogelijk ten goede komen van de inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.