Organisatie

De gemeente moet niet te afhankelijk zijn van extern advies of van ingehuurde expertise. Het CDA wil daarop besparen door met hetzelfde budget experts in dienst te nemen, en door te kijken of extern advies wel echt nodig is.

Op het gebied van ruimtelijke ordening moet de gemeente de inwoners en ondernemers beter van dienst zijn. Het CDA wil graag dat ambtenaren met de inwoners en ondernemers meedenken over wat wél kan, in plaats van onmogelijkheden en beperkingen aan te geven. We komen met een actieplan hiervoor.

Uitvoering van beleid is niet eenvoudig en Woerden heeft verschillende ervaringen met situaties waarbij het beter had gekund. Bij ingrijpende besluiten wordt extra aandacht gegeven aan de uitvoering van dat besluit. 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden staat fors onder druk door noodzakelijke bezuinigingen en doordat er veel vacatures zijn. Er wordt hard gewerkt, maar daardoor gaan soms ook dingen mis. Het CDA wil de kwaliteit van de organisatie verbeteren, als er voldoende middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen.

Met betrekking tot de individuele communicatie tussen de gemeente en haar inwoners en ondernemers wil het CDA (her)invoering en naleving van servicenormen voor de reactie op e-mails en telefonische vragen. De SMART-geformuleerde normen zullen we nader uitwerken tot een serviceprotocol.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.