Participatiewet

Wat het CDA betreft, staat meedoen centraal. Daarbij heeft betaald werk de voorkeur, want zelfstandig een eigen inkomen verdienen zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en geeft meer zekerheid op de lange termijn. We zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk om hier succesvol in te zijn. Zonder vrijblijvendheid, dus iedereen spant zich maximaal in om dit doel te bereiken.

We benutten samen met Woerdense ondernemers en TechnoHUB maximaal de vele vacatures die er momenteel op de krappe arbeidsmarkt zijn om inwoners aan het werk te krijgen.

De uitvoering van de Participatiewet is een taak van de organisatie Ferm Werk, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Er moet een brede keuze aan mogelijkheden komen om iedereen een plek in het arbeidsproces te geven. Verbinding met bedrijven, instellingen, verenigingen en vooral de gemeente zelf is hierbij van groot belang.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.