Participatiewet

Voor het CDA wordt de kracht van de samenleving in Woerden gevormd door de inwoners en hun onderlinge verbanden. Daarom spreken we mensen aan op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat talenten niet altijd gelijk verdeeld zijn. Daarom hebben we extra aandacht voor mensen in onze samenleving die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig hebben. Wat het CDA betreft staat meedoen centraal, waarbij betaald werk de voorkeur heeft: zelfstandig een eigen inkomen verdienen zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en is het meest duurzaam. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hierin succesvol te zijn, zonder vrijblijvendheid. Iedereen spant zich maximaal in om dit doel te bereiken.

De uitvoering van de Participatiewet is een taak van de organisatie Ferm Werk, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ons uitgangspunt is ‘iedereen doet écht mee’. Er moet een brede keuze aan mogelijkheden komen om voor iedereen een plek in het arbeidsproces te realiseren. ‘Echt meedoen’ geldt voor bedrijven, instellingen, verenigingen en niet in het minst voor de gemeente zelf. Het is de taak van de gemeente om voor deze verbindingen te zorgen en de Woerdense samenleving op dit gebied te activeren. Ferm Werk kan een ‘spin in het web’ zijn. Daarnaast wil het CDA een breed netwerk organiseren om de activering van inwoners voor elkaar te krijgen.

Het uitgangspunt voor het CDA is dat mensen (tegen aanvaardbare kosten) zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving, door werk, vrijwilligerswerk of door onderwijs. Nietsdoen is geen optie. Dat betekent ook dat mensen in de bijstand kunnen worden gevraagd om een tegenprestatie te leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.