Recreatie en toerisme

Het Groene Hart is belangrijk voor recreatie, ontspanning en de economie van Woerden. We willen bij ontwikkelingen het Groene Hart zoveel mogelijk met rust laten, zodat dit gebied gebruikt kan worden voor voedselproductie en als leefgebied voor weidevogels.

Samen met boeren, ondernemers en de provincie zetten we ons in om de wandel-, vaar- en fietsmogelijkheden uit te breiden. We versterken recreatieve knooppunten zoals Landgoed Bredius en het Oortjespad.

De recreatieve functie van Zegveld en het buitengebied eromheen kan worden versterkt. Het CDA wil dat de gemeente samen met het dorpsplatform en lokale ondernemers aan kleinschalige toevoegingen werkt. Daarbij kan men onder andere denken aan wandelpaden rondom het dorp, klompenpaden, betere of zelfs nieuwe fietspaden, en een Toeristisch Overstappunt Zegveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.