Recreatie en toerisme

Woerden ligt in het Groene Hart en is aantrekkelijk om te recreëren voor eigen inwoners, en ook voor toeristen uit binnen- en buitenland. Toeristen en recreanten in Woerden kunnen vanuit de rijke historie en de omgeving het specifieke karakter van dorp of stad of regio ontdekken. De vele verenigingen en instellingen die in Woerden werken om de toeristen te informeren, rond te leiden en te vertellen over de historie, de omgeving en de pracht van Woerden en het Groene Hart zijn daarbij van groot belang.

De permanente streekmarkt en Woerden Kaasstad zorgen voor veel bezoekers, ook uit de regio. Er is goede afstemming nodig tussen de vele initiatieven om een aantrekkelijk verhaal van Woerden neer te zetten. Het CDA wil daarvoor verschillende budgetten inzetten.

‘Recreëren bij de boer’ is een populaire manier van ontspannen. Het CDA vindt dat initiatieven op dit gebied positief moeten worden benaderd en gestimuleerd. Bij recreatie hoort kleinschalige horeca en een grote variëteit aan overnachtingsmogelijkheden zoals campings, bed & breakfast of (kleinschalige) hotels. Voorwaarde is dat deze goed worden ingepast in de omgeving.

Het CDA wil ruimte geven aan particuliere initiatieven. We hebben een prachtig buitengebied waarin de recreatieve en agrarische functie goed kunnen worden gecombineerd. Het CDA wil daarin meer voorzieningen zoals parkeer- annex fietsopstapplaatsen (P&B: Park & Bike), oplaadplaatsen voor elektrische fietsen, zitbankjes, klompenpaden, enzovoort. Recreatieve voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, met goede bewegwijzering (ook naar parkeerplaatsen) en informatieborden. De samenhang tussen de verschillende dorpen kan door onderlinge verwijzing worden versterkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.