Regels voor de woningmarkt

Wij willen dat woningen die nieuw gebouwd worden niet worden verkocht aan investeerders, maar alleen aan eigenaren die daar zelf gaan wonen (zelfbewoningsplicht). Ook willen we niet dat bestaande woningen worden opgekocht door investeerders. Een huis is om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. We willen een opkoopbescherming tegen opkoop door investeerders invoeren.

Doorstroming geeft meer mensen een kans op de woningmarkt. Het CDA Woerden wil dat mensen die een sociale huurwoning achterlaten gedeeltelijk voorrang krijgen voor goedkope koopwoningen.

Het CDA wil meer woonruimte beschikbaar maken door leegstaande winkels en kantoorpanden om te laten bouwen tot woningen. Ook is het soms mogelijk om grote huizen te splitsen in meerdere kleine appartementen. De gemeente kan hierbij helpen door de regelgeving te vereenvoudigen en sneller vergunningen te verlenen.

De gemeente moet inwoners en ondernemers meer ondersteunen als het gaat om bouw en verbouw van woningen. Het CDA wil dat ambtenaren met de inwoners en ondernemers meedenken over wat wél kan, in plaats van alleen de onmogelijkheden en beperkingen aan te geven. Hiervoor lanceren wij een actieprogramma. Dit programma moet leiden tot kortere doorlooptijd en minder frustratie bij (ver)bouwplannen van inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.