Regionale samenwerking

De omvang van de gemeente Woerden is groot genoeg om toekomstbestendig te zijn als middelgrote gemeente aan de westkant van Utrecht. Het CDA Woerden is geen voorstander van herindeling met een van de gemeenten in de Lopikerwaard.

Samenwerking in de regio is van groot belang om vanuit de westkant van Utrecht een stevige bijdrage te leveren richting de provincie Utrecht op het gebied van economie, ruimte, energie en mobiliteit. Het CDA wil dat Woerden blijft deelnemen aan de U16-gemeenten  en er samen met haar buurgemeenten voor zorgt dat niet alleen het belang van de stad Utrecht wordt behartigd. Deze samenwerking levert Woerden ook subsidiebedragen uit Utrecht en Den Haag op.

Het CDA wil graag dat Woerden in regionale samenwerkingsverbanden zijn best doet voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze inwoners tegen de best mogelijke prijs. Voorbeelden hiervan zijn de GGD, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.