Rembrandtbrug

In de komende jaren wordt een extra brug over de Oude Rijn gebouwd op de locatie Rembrandtbrug. Hiermee neemt de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan, Joz. Israëlslaan, Hoge Rijndijk en Boerendijk fors af.

Na de bouw van deze extra brug bekijken we (opnieuw) de verkeersstromen in Woerden-West. Zo onderzoeken we of het nodig is om de westelijke randweg (zuidelijke deel) uit te breiden. Als de voordelen voor de inwoners opwegen tegen de kosten van zo’n uitbreiding, kan dit in de toekomst de verkeersdrukte op de Hollandbaan verminderen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.