Rijngracht

Inwoners komen met sterke initiatieven die goed onderbouwd zijn en de gemeente uitdagen om ruimte te geven voor ondernemerschap en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het Foodhall-initiatief en het Rijngracht Comité. Het CDA staat positief tegenover zulke initiatieven, omdat die mooie nieuwe plannen en inzichten kunnen opleveren. In onze rol van een uitnodigende, open overheid willen we altijd de slaagkans van deze initiatieven serieus onderzoeken. Het CDA kiest daarbij voor een zorgvuldige afweging, gebaseerd op de maatschappelijke kosten en baten, de toekomstbestendigheid, de risico’s en de meerwaarde voor Woerden. 

Er zal de komende twee jaar samen met het Rijngracht Comité gesproken moeten worden over de plannen om van de Rijnstraat een waterverbinding te maken. Het CDA staat alleen open voor dit plan op de langere termijn, als er draagvlak voor is bij ondernemers en als het plan bijdraagt aan een toekomstbestendige winkelstad. De gemeente kan hier op dit moment niet financieel aan bijdragen; de afgelopen jaren is er al veel geld uitgegeven om deze straat opnieuw in te richten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.