Rijnoevers

De Rijnoevers Rietveld en Barwoutswaarder zijn onlosmakelijk verbonden met Woerden. Ze vormen de poort naar de stad. Dat gaat gepaard met de nodige verkeersdrukte. De komende jaren staan hier met de aanleg van de Rembrandtbrug grote ontwikkelingen op stapel.

Het CDA Woerden wil de hoeveelheid vrachtverkeer over de Barwoutswaarder verminderen, door een goede verbinding met bedrijvenlocatie ‘Het Werklint’ aan de Molendijk bij Nieuwerbrug.

De inbreng van bewoners bij de aanleg van de Rembrandtbrug vinden we belangrijk. Daarbij is aandacht nodig voor doorstroming en (fiets)verkeersveiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.