Schilderskwartier en Vogelbuurt

Het Schilderskwartier en de Vogelbuurt zijn mooie, levendige woonwijken van Woerden. Het wijkplatform Schilderskwartier is een belangrijke partner voor de gemeente, met veel kennis van zaken. Samen met het platform moet de komende periode aan de uitvoering van de wijkagenda worden gewerkt.

Belangrijk in de wijk zijn de ontmoeting en verbinding tussen jong en oud, en tussen mensen met en zonder een migratie-achtergrond. De wijk heeft een groot aantal huurwoningen en de diversiteit van bewoners is zeer groot. Ook in de zorg voor elkaar en de integratie is het versterken van de samenhang een belangrijk agendapunt.

De bewoners ervaren regelmatig overlast van groepen jongeren. We willen dat hierover in brede samenhang hierover wordt gesproken, waarbij treffende maatregelen worden genomen, ook gericht op goede plekken voor jongeren om wel elkaar te ontmoeten. Veiligheid in de wijk is ook een aandachtspunt. Kleine aanpassingen zoals extra verlichting worden in overleg genomen. Daarnaast kunnen inwoners bijdragen aan de veiligheid door deel te nemen in buurt-WhatsAppgroepen.

Veel knelpunten die inwoners benoemen, hebben te maken met het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Het CDA wil daarin investeren. Ook is het verkeer een belangrijk aandachtspunt: een betere verkeersontsluiting voor Woerden-West (westelijke randweg) moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterken. Het CDA wil ook de veiligheid op de Rembrandtlaan en de Boerendijk verbeteren, minder vaststaan verkeer is veiliger en beter voor het leefgenot. Aandachtspunt in de wijk is ook het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom het winkelcentrum. Daarnaast kent de Jozef Israëlslaan veel fietsers van en naar de Kalsbeek die voetgangers kruisen die naar het winkelcentrum en de basisschool willen gaan. Deze voorrangssituatie moet goed worden bekeken.

In de uitwerking van de verkeersvisie zal het CDA de doorstroming van verkeer via de Vogelbuurt bekijken. De leefbaarheid en het woongenot in de buurt zijn daar erg afhankelijk van, want deze route wordt intensief gebruikt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.