Snel & Polanen / Waterrijk

Snel & Polanen en Waterrijk zijn de nieuwste wijken van de gemeente Woerden. Er is een actief platform dat werkt aan de wijkagenda. Tegelijk kenmerkt de wijk zich door inwoners die de gemeente goed weten te vinden. De afgelopen jaren is de communicatie tussen gemeente en inwoners niet altijd goed gelopen, bijvoorbeeld rondom het hondenbeleid. Dat moet beter. 

Een belangrijk aandachtpunt in de wijk is verkeer en verkeersveiligheid. Het CDA wil de situatie rondom de Steinhagense weg onderzoeken, hierin moeten alle mogelijke oplossingen in beeld worden gebracht. Het CDA wil fietsers en auto’s van elkaar scheiden, bijvoorbeeld door aanleg van een fietstunnel. De nieuwbouw van Snellerpoort zal ook extra verkeer meebrengen. Er moet daarom met prioriteit geïnvesteerd worden in de verkeersafwikkeling van de wijk.

De ontwikkeling van de Cattenbroekerplas is wat het CDA betreft belangrijk voor heel Woerden en het is tijd dat deze gereed komt. Overlast voor de wijk moet worden tegengegaan, bijvoorbeeld door grote feesten te beperken. Het CDA staat positief tegenover de plannen zoals die nu ontwikkeld worden. In de wijk is niet altijd genoeg plek voor kinderen om te spelen. De ontwikkeling van plas Cattenbroek kan een mooie nieuwe speelvoorziening opleveren.

Het wijkwinkelcentrum is de afgelopen jaren eenzijdiger geworden doordat diverse winkels zijn vertrokken. Het CDA wil kijken of bij de bouw van Snellerpoort ook de winkelstand kan worden versterkt, bijvoorbeeld met een extra supermarkt en andere winkels.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.