Snel & Polanen / Waterrijk

De ontwikkeling van Waterrijk is nu zo goed als afgerond, maar de komende jaren zullen de wijken Snel en Polanen en Waterrijk aan de centrumkant een heel ander gezicht krijgen. Dat komt door de bouw van meer dan 800 woningen in de wijk Snellerpoort. Maar er zijn meer veranderingen op komst. Het wijkcentrum krijgt een upgrade met de bouw van een nieuwe supermarkt en een parkeergarage. De omlegging van de Steinhagenseweg zorgt hopelijk voor een betere doorstroming en minder verkeersoverlast. Door de aanleg van een fietstunnel onder de weg door komt er een tweede veilige verbinding naar het Stadscentrum. Onze belangrijke thema’s voor deze wijk in de komende jaren zijn:

De omlegging van de Steinhagenseweg, de aanleg van de fietstunnel en het snelfietspad zullen de komende jaren gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen overlast teweegbrengen, maar het CDA Woerden wil deze zoveel mogelijk beperken.

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de wijk. Het CDA wil schoolroutes veiliger maken en in alle woonwijken kijken naar maatregelen om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te handhaven. We willen fietsen in en buiten de wijk aantrekkelijker maken, zodat vaker wordt gekozen voor de fiets in plaats van de auto.

De jonge kinderen in deze wijken worden in de komende jaren tieners en jongeren. Het CDA wil blijven kijken of er voldoende speel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden zijn voor alle kinderen en jongeren.

Het CDA wil dat de ontwikkeling van het recreatie-eiland Cattenbroek spoedig vorm krijgt. We willen het gebied beschikbaar stellen voor alle Woerdenaren. Voor buurt- en wijkbewoners, maar ook voor Woerdenaren uit de binnenstad of het buitengebied. We maken hier een plek van waar een ieder kan recreëren en waar iedereen optimaal kan genieten, rekening houdend met omwonenden.

Bij de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van woningen in de wijk Snellerpoort wil het CDA zich inzetten voor meer diversiteit in het winkel- en horeca-bestand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.