Staatsliedenkwartier

Het wijkplatform Staatsliedenkwartier is een actieve partner van de gemeente. Samen met de inwoners willen we de komende jaren werken aan de uitvoering van de opgestelde wijkagenda.

Groen in het Staatsliedenkwartier is belangrijk voor de inwoners van deze wijk. Het onderhoud laat echter wat de inwoners betreft te wensen over. Het CDA wil met een snelle aanpak van knelpunten een basisniveau van goed onderhouden openbare ruimte bereiken. Samen met de inwoners willen we kijken wat er daarna nog extra nodig is.

De samenhang in de wijk is groot, maar er is ook veel verscheidenheid. Er zijn veel verschillende typen woningen, grote aantallen huurwoningen en ook veel nieuwkomers. De uitdaging is om de komende jaren ook te werken aan de samenhang in de wijk. Belangrijk is dat lokale voorzieningen en ontmoetingsplaatsen zoals scholen en winkels blijven bestaan of worden versterkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.