Staatsliedenkwartier

Het Staatsliedenkwartier is een groene en diverse wijk. De sociale cohesie in de wijk is groot. Inwoners wonen in huur- en koopwoningen, soms al jarenlang. Toch zijn er ook veel ontwikkelingen. Door een aantal grotere woningbouwprojecten komen er veel nieuwe inwoners in de wijk bij. De komende jaren willen we samen met het wijkplatform werken aan de volgende opgaven:

Het groenonderhoud laat volgens de inwoners te wensen over. Het CDA wil met een snelle aanpak van de knelpunten een basisniveau van goed onderhouden openbare ruimte bereiken. Aandacht wordt ook gevraagd voor speelplaatsen. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat de speelplekken beter aansluiten op hun behoeften.

Dagelijks komt er veel verkeer over de Utrechtsestraatweg en Oudelandseweg, de belangrijkste twee wegen van en naar Woerden aan deze zijde. De (verkeers)veiligheid voor de bewoners en fietsers is een blijvend aandachtspunt voor het CDA. Een oostelijke randweg, waar het CDA voorstander van is, kan in de toekomst deze verkeersstroom mogelijk ook wat verminderen.

Er zijn weinig collectieve voorzieningen in het Staatsliedenkwartier. De snackbar, de Aldi, de Willemshoeve en de Kapel zijn zo’n beetje de enige ontmoetingsplaatsen. Als CDA Woerden willen we kijken of er mogelijkheden zijn op de locatie van de Aldi, waardoor de supermarkt blijft bestaan, maar kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een koffiezaak, pinautomaat en post- en pakketservice. Zo versterken we ontmoeting en samenhang in de wijk en gaan we eenzaamheid tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.