Stationsgebied

Het station moet de komende jaren worden ontwikkeld tot een nog belangrijker knooppunt voor het openbaar vervoer van Woerden en de regio. Dit doen we door de uitvoering van de Stationsvisie en de bouw van extra woningen in de omgeving van het station. Samen met ProRail, NS, Provincie en Rijk wil het CDA een upgrade van station Woerden, met betere voorzieningen en verbindingen voor reizigers.

Als het Rijk en de Provincie meebetalen aan de ontwikkelingen van het station én als een oostelijke randweg is aangelegd, kan eventueel besloten worden om de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer. 

De nieuwe woningbouw op Middelland betekent dat er nieuwe verbindingen nodig zijn. Het CDA is voorstander van een fietsbrug die de Blekerijlaan over Singel en spoorlijn verbindt met het Stadshart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.