Steinhagenseweg

De omlegging van de Steinhagenseweg en de bouw van een fietstunnel bij de Steinhagenseweg-Beneluxlaan worden in 2022 afgerond. Daarmee wordt verkeer verder van de woonwijk door Woerden geleid. Bovendien zorgt het voor een veilige oversteekplek voor fietsers en voetgangers.

Het CDA wil in de komende periode een besluit nemen over de aanleg van een oostelijke randweg. Deze weg zou de verkeersdrukte over de Steinhagenseweg-Beneluxlaan moeten verminderen en het doorgaand verkeer om Woerden heen leiden. Een voorwaarde is wel dat de provincie en het Rijk ook meebetalen in dit plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.