Steinhagenseweg

Autoverkeer dat niet Woerden als eindbestemming heeft, moet zoveel mogelijk via hoofdverkeerswegen om Woerden heen worden geleid. Verkeer dat Woerden uit moet, moet daar ook gebruik van kunnen maken. Het doorgaande verkeer in de wijken Schilderskwartier, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet en Snel en Polanen zorgt voor uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof, gevaarlijke situaties en vermindering van het woongenot.

Het CDA wil aan de westzijde van Woerden een toekomstbestendige oplossing realiseren. De aanleg van een westelijke randweg is daarvoor de meest logische optie. Aan de oostzijde van Woerden moet bij de Steinhagense weg worden onderzocht of hier een randweg de juiste oplossing is, of een verlegging van de huidige weg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.