Veiligheid

Een belangrijke taak van de gemeente is zorgen voor een veilige buurt en leefomgeving. Voor de gemeente, politie, inwoners en bedrijven moet veiligheid een gezamenlijke topprioriteit zijn. De aanpak van woning-, auto- en bedrijfsinbraken wordt stevig voortgezet. Met de inzet van Burgernet, WhatsApp-groepen en samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners staat de veiligheid van de buurt voorop. We willen dat meer inwoners zich bij deze netwerken aansluiten.

Ook willen we inwoners beter informeren over veiligheid in de buurt. Daarom organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk, met de wijkagent, de platforms en de inwoners. Op wijkniveau willen we de samenwerking tussen wijkambtenaren, toezichthouders (BOA’s), politie, scholen en inwoners bevorderen, zodat misdaad en overlast kan worden voorkomen, of waar nodig kan worden aangepakt en bestraft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.