Veiligheid

We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Als er landelijk meer capaciteit voor de politie komt, willen we dat de burgemeester zich hard maakt voor extra inzet in de buurt.

Het CDA wil dat de politie niet te ver weg is, maar in de buurt van de inwoners. Daarom zijn we voorstander van het besluit om een nieuw politiebureau in Woerden te bouwen, zodat de politie hier blijft en niet vertrekt naar een buurgemeente.

Wij willen dat het Woerdense team van handhavers (BOA’s) minimaal uit vier fulltime medewerkers bestaat, zodat er voortdurend handhaving beschikbaar is.

Wij willen dat de gemeente samenwerkt met politie, belastingdienst en andere organisaties om ondermijning (georganiseerde misdaad) tegen te gaan. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, met concrete voorbeelden, en dat ze weten waar ze signalen daarvan anoniem kunnen melden.

De gemeente moet samen met de politie goede voorlichting geven over veelvoorkomende criminaliteit die veel impact heeft op de slachtoffers, zoals babbeltrucs en cybercriminaliteit.

Wij willen dat er (tijdelijk) cameratoezicht komt op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties, zoals eerder bij Tournoysveld. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan een gevoel van veiligheid en kan helpen bij de opsporing van daders.

Als CDA Woerden hebben we ons ingezet voor vernieuwing van de zwaar verouderde brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Vernieuwing staat wel op de planning, maar de voortgang is nog te traag. Wij zullen ons ervoor inzetten dat de nieuwbouw van de kazernes in de komende twee jaar van start gaat.

Vanwege Europese regelgeving is er discussie over de vrijwillige brandweer. Wij maken ons zorgen over de mogelijkheid dat de vrijwillige brandweer helemaal verdwijnt. Samen met onze CDA-collega’s in Tweede Kamer en Europees Parlement zetten we ons in om dat te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.