Verkeer

In de komende jaren wordt een extra brug over de Oude Rijn gebouwd op de locatie Rembrandtbrug. Hiermee neemt de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan, Joz. Israëlslaan, Hoge Rijndijk en Boerendijk fors af.

Na de bouw van deze extra brug bekijken we (opnieuw) de verkeersstromen in Woerden-West. Zo onderzoeken we of het nodig is om de westelijke randweg (zuidelijke deel) uit te breiden. Als de voordelen voor de inwoners opwegen tegen de kosten van zo’n uitbreiding, kan dit in de toekomst de verkeersdrukte op de Hollandbaan verminderen.

De omlegging van de Steinhagenseweg en de bouw van een fietstunnel bij de Steinhagenseweg-Beneluxlaan worden in 2022 afgerond. Daarmee wordt verkeer verder van de woonwijk door Woerden geleid. Bovendien zorgt het voor een veilige oversteekplek voor fietsers en voetgangers.

Het CDA wil in de komende periode een besluit nemen over de aanleg van een oostelijke randweg. Deze weg zou de verkeersdrukte over de Steinhagenseweg-Beneluxlaan moeten verminderen en het doorgaand verkeer om Woerden heen leiden. Een voorwaarde is wel dat de provincie en het Rijk ook meebetalen in dit plan.

Het station moet de komende jaren worden ontwikkeld tot een nog belangrijker knooppunt voor het openbaar vervoer van Woerden en de regio. Dit doen we door de uitvoering van de Stationsvisie en de bouw van extra woningen in de omgeving van het station. Samen met ProRail, NS, Provincie en Rijk wil het CDA een upgrade van station Woerden, met betere voorzieningen en verbindingen voor reizigers.

Als het Rijk en de Provincie meebetalen aan de ontwikkelingen van het station én als een oostelijke randweg is aangelegd, kan eventueel besloten worden om de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer. 

De nieuwe woningbouw op Middelland betekent dat er nieuwe verbindingen nodig zijn. Het CDA is voorstander van een fietsbrug die de Blekerijlaan over Singel en spoorlijn verbindt met het Stadshart.

Fietspaden naar de dorpen en andere steden moeten de komende jaren worden verbreed en verbeterd. Hiermee worden ze geschikt gemaakt voor de opkomst van elektrische fietsen en voor meer recreatief gebruik. Dit kan gedaan worden op het moment dat deze paden aan vernieuwing toe zijn.

Het CDA wil blijven investeren in de veiligheid van schoolroutes, zodat alle kinderen in Woerden veilig naar school kunnen lopen en fietsen.

Als CDA Woerden willen we dat in 2030 de maximumsnelheid in alle woonwijken 30 kilometer per uur is. De wegen in de wijken moeten hierop worden ingericht. 

Het CDA wil dat de centrumring veiliger wordt voor fietsers en beter over te steken is voor voetgangers. Het centrum moet goed bereikbaar zijn en blijven voor bestemmingsverkeer. De aanrijroutes naar de parkeergarages en Nieuwstraat, Rijnstraat en Wagenstraat zijn daarbij het belangrijkst.

De Rijnstraat zorgt op drukke dagen (zoals woensdag en zaterdag) voor gevaarlijke situaties. Het CDA wil een proef doen en de straat op deze drukke dagen afsluiten voor fietsers en bromfietsen. Als dat een succes is, wordt die afsluiting op drukke dagen definitief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.