Windmolens

Het CDA Woerden is geen principieel tegenstander van energieopwekking met windturbines. Onder meer vanwege de hoge piekbelasting van het elektriciteitsnet door zonnevelden zijn windturbines een belangrijk onderdeel van de energiemix, die we steeds rationeel moeten overwegen.

In onze gemeente zien wij voor grote windturbines alleen ruimte langs de A12. Verder weg in de polder wordt het landschap te veel geweld aangedaan.

Het CDA Woerden wil dat samen met inwoners mogelijk geschikte locaties voor grote windturbines worden onderzocht. De impact op de gezondheid (door geluid en slagschaduw) is daarbij belangrijk. We kijken daarvoor ook naar de kennis die het RIVM in opdracht van de Tweede Kamer nu aan het verzamelen is.

In opdracht van de gemeenteraad worden de twee mogelijke windmolenlocaties in onze gemeente nader onderzocht. Dit zijn Barwoutswaarder en Reijerscop. Vanwege de ligging dicht langs de A12 heeft Barwoutswaarder voor het CDA de voorkeur, als andere zorgen (zoals schaduw en geluid) kunnen worden weggenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.