Windmolens

Het CDA hecht grote waarde aan het uitgestrekte Groene Hart. Daarom zijn we heel terughoudend met bebouwing in het groen en dus ook met het plaatsen van windmolens. Natuurlijk is de duurzame opgave van Nederland en de gemeente groot, maar het landschap is ook belangrijk. Het CDA Woerden vindt dat windenergie beter grootschalig op zee kan worden gerealiseerd. De Woerdense duurzamheids opgave kan ook met andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie worden aanpakt.

Het CDA is wel voorstander van experimenten met kleine windmolens (tot 12 meter bij agrarische ondernemers, of bij industrieterreinen), hier liggen innovatiekansen waarbij de winst van duurzaamheid in de regio licht en de financiële baten eveneens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.