Wonen

In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente Woerden de bouw van nieuwe woningen vergroot van 125 tot 180 woningen per jaar. Dat is echter niet genoeg. In de Woningbouwvisie gaan we uit van 300 tot 400 woningen per jaar, en de benodigde plannen daarvoor worden al uitgewerkt. Het CDA wil alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen.

Het CDA Woerden wil in de komende vier jaar 1200 woningen bouwen.

Onze inzet is dat dit minstens 240 nieuwe sociale huurwoningen zijn (20%) en minstens (30%) 360 goedkopere koopwoningen.

Het CDA wil dat woningbouw in Woerden tot 2030 alleen binnen de stad plaatsvindt. In Woerden worden de meeste nieuwe woningen gebouwd in De Poort van Woerden: de nieuwe wijken Snellerpoort en Nieuw-Middelland, verbonden door het Stationsgebied.

Het CDA wil in de dorpen zoveel mogelijk binnen de dorpsgrenzen bouwen. Beperkte uitbreidingen zijn nodig en kunnen plaatsvinden aan de rand van de dorpen. Een groene inpassing is daarbij belangrijk. Deze uitbreidingen zijn gericht op huisvesting voor de dorpse gemeenschap en het op niveau blijven van lokale voorzieningen zoals supermarkt en school

Het CDA Woerden ook wil eensgezinswoningen met tuin laten bouwen, dus niet alleen appartementen.

Het CDA wil meer woningen voor ouderen om in groepen en met zorg (door professionals, maar ook zorg voor elkaar) te wonen. Het Thuishuis en de Pionier zijn daarvan eerste goede voorbeelden.

We stellen een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de gemeente, de woningbouwcorporatie en projectontwikkelaars.

Wij willen dat de gemeente actief op zoek gaat naar nieuwe bouwlocaties voor de toekomst. Als het nodig is, moet de gemeente deze grond kopen. Kansrijke locaties zijn (voormalige) bedrijfsruimten die in woongebieden liggen, en een toekomstige ontwikkeling van woningen langs de Rijn richting Barwoutswaarder.

De gemeente moet nauw samenwerken met woningbouwcorporatie GroenWest om de gestelde doelen te bereiken. In de afspraken moet aandacht zijn voor het voorkomen van leegstand (woningen moeten snel worden gerenoveerd en toegewezen), de bouw van nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.