Wonen

Woerden is een aantrekkelijke woongemeente. Er is dan ook een grote vraag naar betaalbare woonruimte, en tegelijkertijd is er in Woerden te weinig vaart gemaakt met het bouwen van nieuwe woningen. In de kleine kernen zorgt dat voor een uitstroom van jongeren en ouderen, terwijl de huizenprijzen fors zijn gestegen. In Woerden zit vooral de sociale huurmarkt vast. De woningbehoefte is groot, ook door de komst van statushouders. De opgave voor de gemeente zal door deze ontwikkelingen de komende jaren groot zijn.

Het CDA wil vaart maken met de woningbouw, in lijn met de woonvisie die samen met inwoners is opgesteld. Deze woonvisie bekijken we opnieuw in 2018, maar we gaan ondertussen gewoon door met de bouw van woningen. In de kernen krijgen starters en ouderen extra aandacht: binnen twee jaar moeten in Zegveld, Kamerik en Harmelen nieuwe woningen worden opgeleverd. In Woerden willen we extra sociale huurwoningen bouwen en vrij krijgen door doorstroming op gang te brengen met de bouw van goedkopere koopwoningen en middensegment huurwoningen. Het CDA let hierbij op evenwicht in de wijken, zodat er een goede balans is in type woningen.

De omvorming van Middelland en de ‘Poort van Woerden’ moet bijdragen aan woningen voor ouderen en jonge starters. Voor het CDA is de woonvisie leidend en niet de opbrengst van de verkoop van grond: als de eisen van de gemeente tot te veel vertraging in de bouw leiden, moet de gemeente soms water bij de wijn doen.

Woerdenaren worden ouder en wonen langer in hun eigen huis. Het CDA kiest bij nieuwbouw voor woningen die zo zijn gebouwd dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Als inwoners hierheen verhuizen ontstaat doorstroming binnen de wijken en dorpen. Vooral in het centrum van de stad en in de kernen (in de buurt van het openbaar vervoer en winkelcentra) hebben levensloopbestendige appartementen de voorkeur.

Bij het inrichten en vernieuwen van de woonomgeving houden we rekening met het ouder worden van onze inwoners: er moeten goede basisvoorzieningen zijn, zoals straatverlichting, oversteekplaatsen en goede stoepen. De omvorming van het Woerdense bedrijventerrein Middelland-Noord is een uitstekende kans om ouderen en jongeren een woonplek te geven dicht bij het centrum van de stad. We geven de ontwikkeling rondom het St. Antonius Ziekenhuis prioriteit: het CDA wil daar een nieuwe woonlocatie met voorzieningen creëren voor ouderen.

Moeten in Woerden meer sociale huurwoningen worden gebouwd in plaats van koopwoningen? Woerden heeft niet minder, maar juist méér koopwoningen nodig. Natuurlijk moeten we daarnaast ook investeren in de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen net boven € 710 per maand. Het CDA heeft een plan gemaakt om binnen twee jaar nieuwe woningen te bouwen in Woerden en in Harmelen, Kamerik en Zegveld. Daarnaast veranderen we Middelland en het stationsgebied (de Poort van Woerden) naar een woongebied met veel extra huur- en koopwoningen voor Woerdense woningzoekenden. Zo realiseren we niet alleen méér (sociale) huurwoningen, maar ook extra koopwoningen voor onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.