Zegveld en De Meije

Voor de leefbaarheid van Zegveld en De Meije in de toekomst is het belangrijk dat de voorzieningen op peil blijven. Supermarkt, (sport)verenigingen, school, kerk, Milandhof, brandweer en ondernemers zijn belangrijke bouwstenen voor de leefbaarheid in Zegveld. Er is genoeg draagvlak nodig voor die bouwstenen en daar zijn zorgen over. Omdat er nu gemiddeld minder mensen per adres wonen, zijn er steeds minder mensen die gebruikmaken van de school en van verenigingen. Er zijn bovendien voldoende lokale werknemers nodig om de bezetting van de brandweer overdag op peil te houden. Door gebrek aan woningen zijn er de afgelopen tien jaar veel jonge Zegvelders naar andere plaatsen verhuisd. Ook ouderen konden niet oud worden in hun eigen dorp. Als CDA Woerden zijn we blij dat woningbouwplannen WeidZ en De Pionier van de grond komen. Door de grote behoefte aan woningen blijft dat echter een druppel op een gloeiende plaat. Ook in de toekomst zal kleinschalige woningbouw in Zegveld nodig zijn om starters perspectief te geven en om een vergrijzende generatie de kans te bieden in Zegveld oud te worden.

Woningbouw: afronding van de bouw van de wijk WeidZ en de seniorenwoningen van De Pionier. Start van nieuwe woningbouwplannen in de komende periode op de locatie WeidZ II – Kaaspakhuis en Zegveld Zuidwest – Kruijtlocatie met woningen voor starters en doorstromers.

Een nieuwe school: in 2027 staat nieuwbouw of renovatie van de Joraï-school op de planning. Het CDA wil dat in overleg met het schoolbestuur, het dorpsplatform en andere belangrijke partners wordt gekeken naar mogelijke scenario’s om met de nieuwbouw ook de leefbaarheid van het dorp te versterken. Dit kan eventueel op een andere locatie zijn dan waar de school nu staat.

Verkeersveiligheid: met de nieuwbouwwijk WeidZ en het nieuwe tennispark worden de Hoofdweg en Milandweg een doorgaande route die dwars door het dorp gaat. Het CDA wil dat er gekeken wordt naar toekomstbestendige oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lokale ondernemers: er is geen ruimte meer voor lokale ondernemers op de locatie Nijverheidsbuurt. Veel Zegveldse ondernemers zijn al naar buurgemeenten uitgeweken. Het CDA wil dat gekeken wordt naar uitbreiding van het bedrijventerrein voor kleine lokale ondernemers. Er liggen ook kansen in het toestaan van bedrijvigheid op (voormalige) boerderijen.

Dorpshuis: De Milandhof is een onmisbare schakel van het dorp. Het is onder andere dorpshuis, evenementenlocatie, restaurant, sporthal en bibliotheek. Mede door de coronacrisis is het voortbestaan van De Milandhof onzeker. Het CDA vindt dat de gemeente als het nodig is moet bijspringen om het voortbestaan ervan te garanderen. Daarmee wordt de bijdrage van het dorpshuis aan de leefbaarheid van Zegveld toekomstbestendig.

De brandweerkazerne is oud en versleten. Het CDA werkt al enige jaren aan een oplossing voor de langere termijn. Er zijn plannen om in de komende jaren een nieuwe kazerne op een andere locatie te bouwen. Het CDA is daar groot voorstander van, zodat onze eigen brandweer op een nieuwe locatie die aan alle eisen voldoet kan bijdragen aan onze veiligheid.

Zegveld Zorgt levert samen met veel andere vrijwilligersorganisaties (zoals Welzijn Zegveld en de NPV) een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze inwoners. Als CDA vinden wij de inzet van de vele vrijwilligers zeer waardevol. De gemeente moet dat waarderen en versterken. Het aantal ouderen in ons dorp zal de komende jaren toenemen. Daardoor zal de inzet van deze organisatie en mensen nog belangrijker worden. Een aandachtspunt is dat jongere generaties hieraan ook gaan bijdragen.

De recreatieve functie van Zegveld en het buitengebied eromheen kan worden versterkt. Het CDA wil dat de gemeente samen met het dorpsplatform en lokale ondernemers aan kleinschalige toevoegingen werkt. Daarbij kan men onder andere denken aan wandelpaden rondom het dorp, klompenpaden, betere of zelfs nieuwe fietspaden, en een Toeristisch Overstappunt Zegveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.