Zonne-energie

Grootschalige opwekking van zonne-energie moet plaatsvinden op plekken waar de impact op de omgeving het kleinst is. Het CDA Woerden is er daarom voorstander van om dit te doen langs de A12 en het spoor. In deze gebieden is de overlast op het open landschap het kleinst.

Het CDA Woerden is geen voorstander van de grootschalige opwekking van zonne-energie midden in de open polders verder van de A12 vandaan en op goede landbouwgrond die nodig is voor de voedselproductie.

Bij de grootschalige opwekking van zonne-energie is het wat betreft het CDA een voorwaarde dat een en ander goed in het groene landschap past. Dit moet onderdeel zijn van het plan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.