Zorg dichtbij

Het CDA verwacht van huisartsen en praktijkondersteuners dat zij het zorgnetwerk goed kennen en ook ‘welzijn op recept’ voorschrijven. Er is aandacht voor het voorkómen van problemen. Dat kan worden bereikt door te praten over gezondheid, goede relaties en de weg weten naar advies en hulp.

WoerdenWijzer is het loket van de gemeente waar men kan aankloppen voor hulp. Het fungeert als centrale doorverwijzer in de zorg. Het CDA blijft inzetten op betere kwaliteit van dit loket en het aansluiten op netwerken en vrijwilligers.

Het CDA is blij met de mogelijkheden die onze Woerdense verpleeghuizen en het Zorgpension bieden voor herstel dicht bij huis. Het CDA wil deze voorzieningen uitbreiden voor de toekomst.

Ook partners, familieleden en buren die (soms ongewild) zorgtaken op zich nemen, moeten kunnen rekenen op voldoende mantelzorgondersteuning, respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van de mantelzorg) en waardering van de gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder jaar een financiële blijk van waardering van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA stimuleert initiatieven zoals het logeerhuis Bredius en activiteiten in de wijkcentra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.