16 augustus 2017

Ben je of ken je ons nieuwe raadslid?

Beste CDA’er,

Heb je een visie op wat de overheid moet doen of laten? Ben je betrokken bij je omgeving en bij Lansingerland? Als je gaat voor rechtvaardigheid, rentmeesterschap, omzien naar elkaar, en voor een sterke samenleving, dan zoeken we jou als kandidaat voor het raadslidmaatschap!

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het verkiezingsprogramma wordt daarom momenteel geschreven. Maar het belangrijkste ontbreekt nog: een lijst met gedreven kandidaten voor de gemeenteraad. Met mensen die op een aansprekende manier invulling geven aan de christendemocratie. Die ons verkiezingsprogramma willen omzetten in resultaten. Dat programma wordt in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 oktober 2017 vastgesteld.

We hebben jou nodig bij het opstellen van onze CDA-kandidatenlijst. Jouw bijdrage vormt de eerste stap om tot een uiteindelijke kandidatenlijst te komen. Retourneer dus onderstaand formulier (mag per e-mail) en draag jezelf of een bekende voor als kandidaat!

Twijfel je nog of jij een geschikte kandidaat voor het raadslidschap kunt zijn? Doe dan de online test van het landelijke CDA op: www.cda.nl/zetjein/quiz/ Eerst even een gesprekje voeren met een huidig CDA-raadslid, om een beter beeld te krijgen? Bel dan fractievoorzitter Matthijs Ruitenburg op 06 51455968 of mail hem op [email protected]

 

OK, ik geef mezelf en enkele bekenden op. Wat gebeurt er daarna? De zogenaamde Vertrouwenscommissie voor de kieslijst benadert deze personen met de vraag of zij daadwerkelijk op de groslijst en kandidatenlijst geplaatst willen worden. Met kandidaten die echt verkiesbaar willen zijn (globaal in de top-15) en dus niet alleen als lijstduwer willen fungeren, zal de commissie selectiegesprekken voeren. Op basis daarvan stelt zij een advieslijst op voor het bestuur. Onderdeel van dit selectieproces zijn verder een motivatiebrief, CV, pitch-training en een aantal andere leuke activiteiten. Hierover worden betrokkenen tijdig nader geïnformeerd.

 

Wie voeren de selectie uit? De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 personen: Rita Leijendekker (lid, oud plv. voorzitter), Wil Kool (bestuurslid, secretaris van de commissie) en de nietbestuursleden Dick den Bakker, Jan-Willem van den Beukel en Arnold Oosterlaan (nu nog raadslid).

Het uiteindelijke voorstel voor de lijsttrekker en de kandidaten voor het raadslidmaatschap wordt behandeld tijdens de ALV van 23 november 2017. Contactpersoon van de commissie is Wil Kool-Post (tel.nr. 010-5117642 en 06- 50578270) of via [email protected]

De zittende CDA-fractie wordt overigens reglementair toegevoegd aan de groslijst. Je hoeft deze personen dus niet op het antwoordformulier te vermelden. Graag ontvangen wij jouw reactie op uiterlijk vrijdag 1 september 2017.

Op naar een klinkend verkiezingsresultaat op basis van een sterke lijst!

Met christendemocratische groet,

Wil Kool-Post Secretaris van de Vertrouwenscommissie voor de kieslijst

CDA Lansingerland

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOORDRACHT VOOR GROSLIJST/KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 21 MAART 2018

Ik meld mijzelf aan als kandidaat voor de CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Lansingerland.

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer (vast) :

Telefoonnummer (mobiel) :

E-mailadres :

Heb je de CDA test (https://www.cda.nl/zetjein/quiz/ gedaan? Je mag uiteraard naast een eventuele eigen aanmelding ook andere personen aanmelden.

Ik meld mijzelf wel/niet* aan, maar acht een ander CDA-lid ook* zeer geschikt voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lansingerland.

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Reden van aanmelding :

Ik weet wel/niet* zeker of betrokkene CDA-lid is.

Ik heb bovenstaande persoon wel/niet* geïnformeerd over deze aanmelding.

Naam en adres van degene die aanmeldt:

Datum:                                                                         Handtekening: 

Jouw opgave wordt vertrouwelijk behandeld. Dit formulier graag toezenden/afgeven in een gesloten envelop aan: De secretaris van de kieslijstcommissie van het CDA Lansingerland Mevrouw Wil Kool-Post Ranonkelpad 11 2651 KZ Berkel en Rodenrijs 

of via

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.