Kees de Jong, 61 jaar, is wethouder namens het CDA in het college van B&W. Van 2016 tot mei 2022 was hij Dagelijks Bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta. Kees was ook voormalig-voorzitter van KPJ Dongen, van ZLTO Dongen-Loon op Zand, van de ledenraad van Rabobank Tilburg en omstreken en was hij bestuurslid van Energie Dongen. Kees heeft ook een melkveehouderij in het buitengebied van Dongen. Hij is wethouder voor 0,9 fte.

Contact: [email protected]

Of connect met Kees via:


Portefeuilles:
 

Bouwen & Wonen

 • Woonbeleid
 • Bouwen en bouwvergunningen (incl. toezicht en handhaving)
 • Grondbeleid en exploitatie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (met uitzondering van gebied grenzend aan nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan)
 • Transitie buitengebied
 • Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg
 • Monumentenbeleid
 • Huisvesting vluchtelingen

Openbare ruimte

 • Begraafplaatsen
 • Water en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar groen en wegen
 • Openbare werken

Projecten

 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie Glorieux
 • Project gebiedsvisie Kanaalzone Noord

Kern- of wijkwethouder van

Klein-Dongen-Vaart en het buitengebied

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.