05 december 2022

CDA Someren zoekt verbinding door Samenwerken!

Afgelopen week heeft CDA Someren op meerdere vlakken de verbinding gezocht met ondernemers, bewoners, asielzoekers, leden en landelijke politici.

     Op maandag brachten een aantal raads- en commissieleden een bezoek aan De Hoof  en constateerden dat Someren  klaar is om de tijdelijke gasten te ontvangen.  Later in de week is ook de bijeenkomst voor de vrijwilligers bezocht. Het was hartverwarmend om te zien hoe ontzettend veel mensen komen helpen om deze opvang tot een succes te maken. Door met velen te helpen laten we duidelijk onze gastvrijheid zien. Someren op zijn best.

  Tijdens het  bezoek van onze achterban aan Sanders fourage in Someren Eind zagen we de passie van selfmade ondernemers maar ook de problemen waar ze tegen aan lopen bij uitbreidings- en verplaatsingsplannen. De kennismaking met de dorpsraad van Someren Eind gaf wederzijds een goed gevoel van verbinding. De huidige zorgen over leefbaarheid in de kern, ontwikkeling Goede Vaart, maar ook de samenwerking tussen Someren Eind en de politiek kwamen op tafel. Een waardevolle verbinding en dit zal zeker nog een keer verder uitgediept worden.

  Op de commissievergaderingen werd duidelijk dat er stevige leerpunten gehaald kunnen worden uit het rapport ‘Bestuurskracht’. Door een kritische zelfreflectie van raad, college en ambtenaren kan het belang van de bewoners nog beter behartigd worden.

Tevens werd door het inspreken van veel bewoners op het bestemmingsplan deelgebied 4 duidelijk dat hier nog eens goed bekeken moet worden of het afgesproken beleid goed toegepast wordt. Een extra bijeenkomst is hiervoor al gepland. Goed dat ook op deze manier verbindingen worden gelegd.

  Om de week compleet te maken was er afgelopen vrijdag een overleg met 2e kamerlid Inge van Dijk. Hierin keken we hoe we het landelijke, provinciale en lokale beleid op elkaar af kunnen stemmen zodat we beter het belang van burgers, ondernemers, verenigingen en bedrijven kunnen behartigen. Niet door passief en negatief kritisch maar proactief opbouwend en verbindend te acteren. Met oog voor de werkelijke problematiek. Bouwen aan verbinding samen met elkaar in het belang van iedereen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.