Boeren de beheerders in ons buitengebied

Ons buitengebied en de agrarische sector zijn volop in ontwikkeling. We zien boeren en tuinders in de problemen door lastige keuzes en hoge investeringen. Aanpassingen op de bedrijven op gebied van milieu, dierenwelzijn, geur en klimaat vragen veel van de sector.

CDA Someren is voorstander van aanpassingen die zorgen voor een beter (leef)klimaat, maar het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast zien wij een oneerlijk speelveld doordat veehouders in Brabant eerder moeten voldoen aan nieuwe eisen dan de rest van Nederland. CDA Someren is het daarmee niet eens. De gemeente kan en moet het signaal afgeven bij hogere overheden dat we zo helemaal vastlopen.

De komende jaren zullen ook in Someren boeren gaan stoppen met hun bedrijf omdat ze geen opvolging of onvoldoende toekomstperspectief hebben. Wij vinden dat een gemeente actief in gesprek moet met deze mensen zodat ze begeleid worden bij de keuzes die ze moeten maken. En bovendien als gemeente actief meedenkt en nieuwe kansen aangeeft. Perspectief bieden. Geen nee op voorhand, maar ja, mits. Als gemeente moet je de wijkers hierin goed faciliteren, maar zeker ook vechten voor het bestaansrecht en perspectief van de blijvers. Someren heeft boeren en tuinders nodig.

Om de volgende generatie een fijne en duurzame leefomgeving te geven moet ook Someren een steentje bijdragen aan de energietransitie. De agrarische sector kan hier een voortrekkersrol in vervullen. Laat ze meedenken en mee-ondernemen. Op plekken waar het kan en draagvlak heeft. En vooral door zon op het dak. Op goede landbouwgrond moeten we immers zuinig zijn.

We willen in Someren een mooi en aantrekkelijk buitengebied waar het goed wonen, ondernemen en verblijven is! Dat betekent minder stenen en meer groen. Slopen waar kan en investeren in het landschap waar mogelijk. Oude agrarische gebouwen dus opruimen, maar goede gebouwen (VAB’s) van een nieuwe functie herzien. Geen verpaupering en ongewenste activiteiten maar kansen benutten. CDA Someren vindt dat het VAB beleid hiervoor voortdurend geactualiseerd moet worden.

Wat gaan we doen voor agrariers

  • 1 loket voor vragen van agrarisch ondernemers, zodat snel duidelijk is wat wel/niet mogelijk is
  • Perspectief bieden voor ontwikkelingen zodat locaties niet verloederen of in handen komen van drugscriminaliteit
  • Actief in gesprek met stoppers
  • Met provincie en landelijke overheid zoeken naar oplossingen bij knelgevallen
  • Actief lobbyen om innovatie geld en kansen vanuit Den Haag/Den Bosch te halen
  • Schrappen van overbodige regels VAB-beleid periodiek evalueren
  • Samen met agrariërs kijken hoe de gemeente de sector kan ondersteunen bij de energietransitie.
  • Gezonde voeding dichtbij; stimuleren van lokale producten.
  • Agrariërs meer kansen bieden in de energietransitie (voortrekkersrol)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.