Duurzaamheid en energie

Ook in Someren wordt stevig nagedacht over alternatieve energie. Wat staat ons over 30 jaar te wachten? Op deze lange termijn misschien wel kernenergie of thorium. Maar daar kunnen we nu niet op wachten.

In de Regionale Energie Strategie (RES), door het Rijk opgelegd, staat dat Someren samen met alle gemeentes in Zuidoost Brabant in twee stappen alternatieve energie moet gaan opwekken. Stap 1 is tot 2030 en stap 2 is tot 2050. Dat duurt nog wel even, maar we moeten wel aan de bak. Zonnevelden en windmolens tot 2030 kan ook wel. Maar tegelijk moeten we nadenken over nieuwe technieken. Recent onderzoek toont aan dat bij windmolens niet alleen de akoestische belasting hinder veroorzaakt, maar dat ook de gezondheid in algemene zin nader aandacht verdient, CDA Someren vindt dit belangrijke signalen waar iets mee gedaan moet worden. CDA Someren wil de kansen van de toekomst niet verspelen door nu te veel met de huidige techniek te doen, want dan verspelen we ons mooie buitengebied. Maar dat we wat moeten doen is duidelijk. De eerste stap kunnen we dus niet uitstellen. Maar wel heel goed overwegen wat we in stap 2 willen. En bij voorkeur met meerdere gemeentes samen. Dan kun je breder en verder kijken.

Een belangrijk punt is de opbrengst van dit alles. Moet dat naar een paar slimme ondernemers gaan of mag een gemeente of dorp er ook baat bij hebben? CDA Someren vindt dat laatste. We moeten beter nadenken hoe de opbrengsten meer naar de eigen samenleving gaan. Bijvoorbeeld korting op contributie van de jeugd bij verenigingen. Of lokale subsidiepotten maken waaruit men zelf de besteding eerlijk kan verdelen. CDA Someren vindt maatschappelijk draagvlak absoluut een voorwaarde voor de uitrol van zonneparken en windmolens. Dit is er te weinig. Daarnaast helpt het isoleren van huizen, het opslaan van elektriciteit en slimme aanleg van infra om een efficiënt stroomnet te creëren. En zelf? Wat kunnen de mensen zelf doen? Er zijn diverse regelingen op de website ‘Someren Natuurlijk Duurzaam.nl’ te vinden. Zelf zonnepanelen op het dak, zelf je water afkoppelen? Het helpt allemaal mee. Je krijgt er subsidie voor en de afkoppelcoach maakt samen met jou plannen hiervoor. CDA Someren wil deze initiatieven verder uitbouwen zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Dan ben je Samen aan het Werken en kom je met elkaar verder. Meer panelen op dak, minder in de wei!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.