Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving, dan heb je iets door te geven

Kennedy Mars opening 2017

 

Identiteit en kernwaarden

Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe mensen met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander in plaats van altijd en overal het eigen belang voorop stellen.
Dat zijn waarden die in Nederlandse tradities al generaties lang worden doorgegeven. CDA Someren hecht daar aan. Al wat we doen, moet betekenis hebben voor onze manier van wonen, leven, werken, ondernemen en plezier hebben.
Zodat je je zelf kunt zijn. Dáár gaat het om. Daarvoor heeft de partij een vijftal kernwaarden:

1. Respect
2. Eerlijk
3. In verbinding
4. Verantwoordelijk
5. Vooruitstrevend

Met deze kernwaarden vormen we die samenleving waarin we er weer voor elkaar zijn, elkaar helpen en elkaar steunen.

Basis op orde

Voor CDA Someren geldt dat de basis op orde moet zijn. Ons grondvest bestaat uit drie pijlers:
1. Leefbaar: Goede algemene voorzieningen; modern onderwijs, passende zorg, bloeiende verenigingen, bruisende centra en brede recreatiemogelijkheden.
2. Veilig: Criminaliteit is in control. Belangrijk is een schone omgeving. Prettig wonen met oog voor elkaar. Met gelijke kansen én behandeling voor iedereen.
3. Verzorgd: Maatschappelijk investeren en ondernemers kunnen zich vestigen en groeien. Als het de ondernemers goed gaat, gaat het Someren ook goed.

 

Verbinden en ontmoeten

Wij vinden de regionale en lokale geschiedenis belangrijk. Musea, verenigingen, heemstichtingen, gildes en initiatieven van folklore en cultuur
verdienen onze steun. CDA Someren wil meer activiteiten gericht op verbinding en ontmoeting.
Vooral op het politieke vlak willen we deze verbinding maken.

Overdragen waardentradities

Waarden en tradities laten ons thuis voelen in een onrustige wereld. CDA Someren koestert dit en wil vastigheid om onze samenleving bijeen te
houden, ook in Someren.
Wij planten de zaadjes voor onze kinderen en creëren een wereld waarin zij opgroeien en zich veilig voelen. En daarmee ook de rijke cultuurhistorie
van Someren. Het oorlogsverleden, de veteranen, het Wehrmachthuisje, de monumenten, Witven, de koepelkerk. Ze doen er toe en maken Someren tot wat het is.

Verantwoord behoud van cultureel erfgoed

De gemeente Someren heeft monumentale gebouwen. Nieuwe bestemmingen hiervoor zijn lastig. De herbestemming mag geen afbreuk doen
aan de oorspronkelijke functie.
CDA Someren gaat daarom voor een verantwoord behoud van het cultureel erfgoed door functie en gebouw in stand te houden, inclusief beschermde gezichten als Moorsel en Boomen. Ben hier zuinig op!!

Samen Werken

Samen Werken is onze manier om met elkaar vorm te geven aan datgene waar we naar streven. Maar dat kan alleen als je weet wat er leeft. Met al onze kandidaten, leden en sympathisanten gaan wij steeds op pad en leggen ons oor te luisteren. Dat is de basis voor een sterke lokale maatschappij.

Doet u ook mee?


Bestuur CDA Someren

Laatste nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.