Geachte dame, heer,

Fijn dat u onze website bezoekt.

CDA Someren zet zich in voor het gezamenlijke welzijn van alle inwoners van Lierop, Someren-Dorp, Someren-Eind en Someren-Heide.

Onze visie is gebaseerd op een duurzame maatschappelijke behoefte om Someren voor iedereen leefbaar, veilig en goed verzorgd te krijgen.

Leefbaar betekent een groeigemeente met prima algemene voorzieningen die aansluiten bij de behoeftes, goed onderwijs, passende zorg, een bloeiend verenigingsleven, bruisende centra en brede recreatiemogelijkheden!

Veilig betekent dat criminaliteit en strafbaar gedrag onder controle is en inwoners het belang inzien van een schone omgeving. Dat mensen prettig wonen ten behoeve van het persoonlijke welzijn en oog hebben voor elkaar.

Verzorgd betekent dat maatschappelijke (burger)initiatieven en investeringen door ondernemers gestimuleerd worden. Dat inwoners staan voor hun mening en vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund worden.

CDA Someren werkt en denkt vanuit vijf kernwaarden:

     1. Respectvol                                         heb aandacht voor elkaar
     2. Eerlijkheid                                          sta voor wat je zegt
     3. In verbinding                                     werk samen en luister
     4. Verantwoordelijkheid                      ben zelfredzaam
     5. Vooruitstrevend                               denk realistisch en vernieuwend

CDA Someren staat een betrouwbare, integere en sterke gemeente voor die zichzelf op basis van zelfreflectie continu ontwikkelt. Die consequent handelt, serieus luistert, uitgaven afweegt en beloftes nakomt!

     We gaan uit van onze eigen kracht.
                 We bouwen samen aan de toekomst.
                             We hebben ons proces zelf in de hand!

 

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.