07 februari 2024

Terugblik raadsvergadering 1 februari 2024

In deze vergadering stond er slechts 1 stuk op de agenda dat besproken diende te worden. Het stuk ging over het indienen van een zienswijze op de samenwerkingsovereenkomst binnen de Metropool Regio Eindhoven over regionale mobiliteit. Door deze overeenkomst krijgen we meer grip op projecten voor het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio en het geld dat daaraan besteed wordt.

Er is de laatste tijd aardig wat geschreven over de schaalsprong van Brainport. Die leidt tot een toenemende druk op de woningmarkt en op de wegen in de regio. We dragen als gemeente financieel bij aan projecten als het station Neckerspoel in Eindhoven. Het is belangrijk dat ook de bereikbaarheid van Someren verbeterd wordt.

Deze samenwerkingsovereenkomst moet er voor zorgen dat er ook voor de toekomst grote subsidiebedragen zoals de eerste ronde (ca. 1,5 mrd) naar onze regio komen. En belangrijkste van alles, dat deze middelen eerlijk verdeeld worden. Wij hebben er vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.

Voor sommige partijen was dit signaal niet sterk genoeg en zij willen meer afstemming met andere gemeentes. CDA Someren ziet hier het belang niet van in bij dit agendapunt. Afstemmen met andere raden kan ook nu al. Op bijeenkomsten in regio of deelregio is daar voldoende ruimte voor. Mocht je dat als raadslid niet voldoende vinden, dan neem je buiten deze bijeenkomsten zelf contact op met collega raadsleden uit een andere gemeente.


Verder hebben we in de raad unaniem een motie aangenomen om het sportbeleid te herzien. Daar is wat discussie over ontstaan naar aanleiding van de vraag van dameskorfbalclub Dakos om een kunstgraskorfbalveld in Lierop. Dakos is een fusieclub en heeft nu alleen in Someren-Heide een kunstgrasveld. Omdat ze op competitie dagen daar een tekort aan kleedlokalen hebben en in Lierop niet, willen ze ook in Lierop een kunstgrasveld. De CDA fractie wil onze sportverenigingen ook zo veel mogelijk faciliteren. Of dat dan moet door de aanleg van een kunstgrasveld in Lierop of uitbreiding van het aantal kleedlokalen is wat ons betreft nog te bezien. Het college is nu in ieder geval opgeroepen om beleidsvoorstellen te doen om dit soort vraagstukken te benaderen.

Hiervoor zal ook het gesprek met de sportverenigingen in onze gemeente aangegaan worden. Hun toekomstvisie is immers ook van belang. Samenwerking waar mogelijk ook. Wat vindt u daarvan?

Met vriendelijke groet,
fractie CDA Someren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.