Bouwen bouwen bouwen

Er is een groot tekort aan huizen. Betaalbare huizen voor jong en oud. Ook CDA Someren zet in op een forse versnelling van de bouwambitie. Het is een kernopgave voor de komende jaren. Veel huizen moeten er bij komen. En zo snel mogelijk! Procedures van grondaankoop, wijzigen bestemmingsplannen en toestemming van Provincie gooien vaak roet in het eten en kosten veel tijd. Daar komt de CO2 en stikstof problematiek nog bij. Maak de regels flexibel.

CDA Someren ziet veel kansen. In alle kerkdorpen. En ja, bij schaarste mag dat dus wat meer kosten. Zo zit de markt in elkaar. We willen komende jaren uitbreidingsplannen aan de randen van de dorpen zo snel mogelijk in ontwikkeling laten komen. Bouwen Bouwen Bouwen dus. In elke dorp is er potentiële bouwgrond, zet daar stevig op in en stimuleer de markt dat partijen elkaar vinden.

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden. Inbreiding!
Op slimme manieren wil CDA Someren nadenken hoe met creatieve oplossingen gewerkt kan worden. Tweedelijns bebouwing, het splitsen
van kavels en huizen moet simpeler kunnen en in het centrum mag er wel een bouwlaag bij. Wel met de karakteristieke gezellige centrum uitstraling en geen saaie blokkendozen rechttoe rechtaan. Maar in de sfeer van een gezellig dorp en centrum. Aandacht dus voor hoge kwaliteit van de gevels.

Als derde wil CDA Someren doorstroomkansen beter benutten. Senioren die in hun eigen huis en haard willen blijven zijn heel goed te begrijpen. Als
er meer levensloopbestendige huizen of studio’s in of nabij het centrum (de kernrand) komen wordt het wél verleidelijk om naar dat centrum te bewegen. Dicht bij alle voorzieningen en winkels. Je bent er zo ipv. dat je een kilometer vanuit Someren-Noord moet komen. Doorstroombevordering dus door betere woningen voor de seniorenmarkt.

Als vierde wil CDA Someren inzetten op tijdelijke, nieuwe en nog niet eerder vertoonde kansen. Experimenteren met Tiny houses via pacht, waarom
niet? De oude LTS (Waterdael)? Van CDA Someren mag onderzocht worden of het ingericht kan worden als jongerenhuis. Wel van tijdelijke aard.
Maar ook in het buitengebied kan gedacht worden aan woningen in voormalig VAB locaties. Er zijn voldoende voorbeelden en het helpt wel. Kijk eens over de grens heen. Een beetje lef mag wel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.