Jongeren zijn de toekomst

"In de komende vier jaar zullen er veel beslissingen worden genomen die belangrijk zijn voor jongeren. Het probleem is alleen vaak dat de jongeren zich niet gehoord voelen als het gaat om politiek, iets waar wij graag verandering in willen brengen. De komende vier jaar willen wij gaan bouwen voor de jeugd op verschillende thema’s, die allemaal belangrijk zijn voor deze doelgroep. Onze jeugd heeft de toekomst. Daarom wil CDA Someren hen er graag zo vroeg mogelijk bij betrekken. We hebben een clubje enthousiaste jongelingen die zich hebben aangesloten. Het eerste jongerencafé is al geweest met een heldere en duidelijke boodschap: “het moet voor de jeugd gewoon echt concreet zijn. Het is belangrijk om te laten weten wat CDA Someren voor de jongeren kan betekenen. Dit is vaak niet bekend bij ons. Daarom hoor je ook vaak; waarom zou ik gaan stemmen?” ”Als de drie onderwerpen: wonen, horeca en evenementen en de stem van de jongeren concreet worden gemaakt weet ik zeker dat we de meest belangrijke onderwerpen voor de jeugd in het programma aanwezig hebben. Dat kan niet anders. Ik hoor het elke dag”.

 

Wonen

Voor jongeren is het een flinke opgave om aan een betaalbare woning te komen. Het aanbod aan woningen is laag en de prijzen zijn hoog. Dit in combinatie met bijvoorbeeld een studieschuld, levert een enorm probleem op voor jongeren. Om dit aan te pakken, willen we inzetten op het herstellen van de doorstroombalans op de woningmarkt. Hierdoor zullen bestaande starterswoningen vrij komen en blijft de verhouding tussen starters- en overige woningen in balans. Daarnaast willen we op korte termijn extra starterswoningen bouwen bij nieuwbouwprojecten en willen we semi-tijdelijke opstartwoningen inrichten in gebouwen die nu leegstaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan het oude LTS-gebouw. Maar er zijn meer locaties.

Horeca en evenementen

Op het gebied van horeca kan er ook heel veel beetje zoekende. Een dergelijke visie helpt met de zorgstructuur en dat is efficiënt. Dat komt de kwaliteit ten goede en mensen ervaren dat direct als beter contact. Problemen met jongeren nemen ook toe door te weinig toekomstperspectief. Ze moeten al langer thuis wonen door te weinig starters- en sociale huurwoningen en dat geeft veel mentale problemen. CDA Someren daagt de gemeente uit om op het gebied van zorg-wonen buiten de lijntjes te kleuren. Pilots welke meer ruimte bieden voor aanleunwoningen zoals Tiny Houses in de achtertuin van ouders. Deze zijn voor jongeren als opstart naar zelfstandig wonen. Biedt een toekomstperspectief in plaats van op de regels blijven zitten. Bundel de krachten en leg meer regie bij de burger. Maar dan wel flexibel meebewegen als gemeente. verbeterd worden. Veel jeugd slaat Someren vaak over en kiest voor een stapavond in andere gemeentes. Iets waar we graag verandering in willen brengen. Dit is zowel belangrijk voor de horeca als voor de jongeren zelf. We merken dat er behoefte is aan een nieuwe horecagelegenheid met de focus op jongeren. Vooral binnen Someren-dorp. We willen dan ook inzetten op een startup-horecapand dat meegenomen wordt in de nieuwe centrumvisie. Ook merken we dat er vanuit de jeugd behoefte zijn die de horeca niet altijd aanvoelt. Hiervoor willen we een gesprek op gang brengen tussen de jeugd(raad) en de horeca om dit goed in beeld te brengen. Als niet duidelijk is waar het schort, kan er namelijk ook niets veranderen. Een ruimere openingstijd tenslotte helpt ook om de jongeren ‘hier’ te houden. Naast horeca, willen we evenementen binnen onze gemeente stimuleren. We willen een gemeente waar genoeg evenementen georganiseerd worden voor de jeugd, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hiervoor willen we een vast evenemententerrein aanwijzen, en eventueel voor ieder kerkdorp eentje. Het organiseren van meer evenementen zal een zuigende werking hebben op jeugd uit andere dorpen. CDA-Jongeren Someren steunt dit van harte!

Stem van de jongeren

De jeugd heeft in Someren de toekomst, alleen de stem van de toekomst wordt maar weinig gehoord binnen de politiek. Hier willen wij verandering in brengen door een jeugdraad op te zetten, waarbij jongeren discussiëren over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Dingen die hieruit naar boven komen, kunnen dan door de lokale politiek opgepakt worden. Binnen de lokale politiek zie je dat er vrijwel geen jongeren vertegenwoordigd zijn, maar door een jongeren-raadslid de politiek in te sturen praat je als jeugd mee en heb je een stem waarmee je de doelgroep vertegenwoordigt. Dit is dan ook iets waar in CDA-Jongeren Someren willen doorpakken.

Wat gaan we doen voor jongeren

  • Vast terrein voor evenementen, eventueel per kerkdorp
  • Eenvoudige taal gebruiken zodat iedereen de besluiten en discussie snapt
  • Nieuwe woonsituaties voor starters creëren en meedenken met ideeën
  • Meer activiteiten en evenementen afgestemd op de jongerensector
  • ‘Startup’ Horecaondernemer voor de jeugd aanstellen (centrumvisie)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.