Someren Dorp

Het centrum van de gemeente Someren kent twee gebieden; 1. Het Wilhelminaplein met de winkelstraat (Postelstraat) en 2. De kernrand die zich veelal kenmerkt door mooie authentieke laanstructuren. Die groene lanen vormen bijvoorbeeld het decor voor de finish van de Kennedymars.

Vanuit deze kernrand leiden wegen naar het Wilhelminaplein met het daaraan gelegen gemeentehuis. Aan parkeergelegenheid geen gebrek en gratis parkeren is nog normaal in dit gebied. Dit deel van het centrumgebied heeft ruime tuinen en is daardoor misschien wel aantrekkelijk voor inbreiding. Het is het oude dorpshart waar men dorpswandelingen onder begeleiding van een dorpsgids kan maken. Echte Zùmmerenaren met veel historische kennis en feitjes. Helaas hebben we deze periode afscheid moeten nemen van de meester “Louis van den Bosch”. Hij wist als geen ander te vertellen waarom hij zo ontiegelijk ‘gruts’ op Zùmmere was. Geweldige mens, die Louis.

Het winkelcentrum is in het verleden ontdaan van oudere gebouwen en dus betrekkelijk nieuw. Het is erg belangrijk om die straten die nog de oude uitstraling hebben (Kanaalstraat, Speelheuvelstraat, Tuinstraat) hun dorpskernimago te laten behouden. Het dorpshart kent inmiddels een nieuwe visie. Binnen enkele jaren zal daardoor een nieuw aantrekkelijk centrum ontstaan waar gastronomie, gezelligheid en veiligheid voorop  staan. Een gebied waar voetgangers de hoofdgebruikers zijn en auto’s waarschijnlijk te gast. Het consortium dat hiermee is gestart komt komende jaren tot uitvoering. CDA Someren is trots dat dit onder het bewind van onze wethouder een vlucht heeft genomen. We gaan hier mee door! Deze plek wordt dé ontmoetingsplek voor velen, passanten, recreanten, migranten en natuurlijk onze inwoners en vooral jeugd. Een inclusief dorpshart dus waar eenieder welkom is!

“Het centrum van Someren, daar wil je zijn, daar is het gezellig, hier vind je altijd wel een bekende”

 


Wat willen we ?

CDA Someren wil een centrum waar het goed toeven is. Waar iedereen elkaar kan ontmoeten en kan genieten van de gastvrije Zùmmerse gemoedelijkheid. Met voldoende parkeergelegenheid en een gevarieerd winkelaanbod. Waar horeca van divers pluimage alle mensen (jong en oud) ontvangt en op hun wenken bedient. Dat hierdoor vooral de jeugd Someren weer weet te vinden en waar een specifieke horecaondernemer gericht op de wensen van de jeugd een plek krijgt.

In de kernrand is het prettig wonen met veel groen en mooie authentieke laanstructuren. Die houden we in stand en breiden we waar mogelijk uit. Daar waar inbreiding mogelijk is zal dit serieus bekeken moeten worden om zo veel mogelijk woningaanbod toe te kunnen voegen. We willen een actieve centrumontwikkeling met een BIZ voor zowel gebruikers als eigenaren (BedrijvenInvesteringsZone).
Met goed bezochte evenementen, mooi markten en in de winter een gezellig ‘winterwonderland’

Wat gaan we doen voor Someren-dorp ?

Centrum

 • Centrumplan zo snel mogelijk in ontwikkeling brengen. Omgaan met RO aspecten passend bij tijdsgeest
 • Evenementen in centrum verder stimuleren. Proeven zoals Winter-Zomerpret verder uitwerken
 • Afspreken met OVS-detail, ondernemers en Horeca maken aangaande een BIZ (eigenaar + gebruiker)
 • Zorg voor extra groen in centrum voor hittestress en aangename verblijfsmogelijkheden (bankjes)\
 • Maak het centrum aantrekkelijk voor recreanten, passanten en inwoners. Trots op Someren!!
 • Behoud de laanstructuren en de authentieke ingangswegen van Someren in stand
 • Kijk goed naar het oude LTS gebouw en zorg voor een juiste bestemming vanuit Cultuur Historisch perspectief
 • In relatie met logistieke bevoorrading aandacht voor type klinkers en gevelakoestiek
 • Inbreiding en tweede/derde lijns bebouwing eerder toestaan. Denk aan hofjes en kavelsplitsing
 • Verkeerdrukte en parkeergelegenheden integreren in centrumplan. Niet zo maar autovrij. Wel veilig!

Loove

 • Aansluiten bij bewonersproject Loovevijvers, verbeteren aanplant. Meer participatieprojecten opzetten.
 • Viersprong (ontmoetingsplek) intensiever gebruiken voor wijkbijeenkomsten en sociaal domein
 • Veiligheid in wijk verbeteren, parkeermogelijkheden opnieuw bekijken en optreden tegen drugs
 • Leerrijk en omgeving veiliger voor schoolgaande jeugd en ontmoetingsspeelplekken beter inrichten
 • Groenbeheer verbeteren, onkruid en wildgroei beter tegengaan, buiten-beter-app stimuleren

Noord

 • Rest- en herstelwerk naar aanleiding van Paulusprojecten uitvoeren
 • Snelheidsbeperkingen in wijk opnieuw bekijken ten behoeve van veiligheid
 • Op gang brengen groenadoptieplannen en participatie door buurtbewoners, meer bladkorven zetten
 • Someren-Noord watervrij project afmaken en zorgen dat het watervrij blijft
 • Functie Weijers verstevigen en intensiveren als toekomstbestendige plek voor hele wijk

Waterdael

 • Goede HondenUitlaatPlaatsen en meer groenstroken creëren naar tevredenheid bewoners
 • Wadipark Grebbe afmaken en met groen (bomen) aanplanten en dit door hele wijk voortzetten
 • Veiligheid rondom Ranonkel borgen en schoolgaande jeugd voorrang bieden
 • Inbreiden waar mogelijk en woningen voor jongeren (laten) ontwikkelen
 • Parkeergelegenheid verbeteren in hele wijk

Groote Hoeven

 • Als wijk klaar is goed naar de inplanting kijken. Grote delen staan nog geen bomen
 • Water is nu regelmatig een probleem, zorg voor goede waterbeheerplan, of blauwe ader
 • Met maximaal tempo de wijk afbouwen
 • Evalueren of circulair bouwen echt voordelen oplevert en modelwoning openstellen als wijkruimte
 • Op punt waar je de wijk in rijdt vanuit rondweg goede signalering, zeker voor fietsers

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.