Someren - Loove

In de jaren zeventig en tachtig is plan De Loove ontwikkeld. In 1973 zijn de eerste huizen aan de Pasakker en het Wolfsveld gebouwd en is De Loove uitgegroeid tot een prachtige wijk.

Dat wil niet zeggen dat alles er tip top in orde is. Wijkbewoners ervaren overlast van hondenpoep en ook de verkeersveiligheid kan beter. De wandelpaden moeten beter onderhouden worden en ontmoetingsplekken zijn toe aan een herinrichting. Daarnaast maken wijkbewoners zich zorgen over het dealen van drugs op straat. Dit geeft een gevoel van onveiligheid.

De inrichting van het Park ‘t Loove vraagt nog aandacht. Enkele jaren geleden zijn de vijvers en directe omgeving opgeknapt. De inrichting was verouderd en de waterkwaliteit liet te wensen over. De padenstructuur, het straatmeubilair en de speeltoestellen zijn vernieuwd en het groen is voor meer lichtval op de vijvers – en het verminderen van bladafval – uitgedund. De eens zo groene oase in De Loove is niet meer. De herinrichting van Park ’t Loove is wat het CDA Someren betreft nog niet afgerond en dient afgemaakt te worden. Met voorkeur met de mensen uit de wijk samen.

Wat willen we?

De (verkeers)veiligheid verbeteren door het aanscherpen van het toezicht. Daarnaast snelheidsbeperkende maatregelen en meer parkeerplaatsen realiseren. Tegelijk willen we in samenspraak met de eigenaren minder bedrijfsbussen “voor de deur” geparkeerd hebben. CDA Someren wil bedrijven stimuleren om naar een industriewijk te verhuizen.

Meer HUP’s voor minder hondenoverlast en met extra waarschuwingsborden hondenbezitters wijzen op het aanlijnen en het opruimen van hondenpoep. We willen meer afvalbakken en dat de afval tijdig wordt opgehaald. Vanuit de Groeningen is al het initiatief genomen om met de gemeente de vijvers verder om te vormen naar een prachtig Park. CDA Someren sluit hierbij aan en stimuleert de groene aankleding en de grasvelden nabij de vijvers. Door het plaatsen van extra speeltoestellen, picknickbanken en bankjes moet een prettig verblijf in het park weer toenemen. Daarnaast wandelpaden en -routes beter onderhouden, we zijn immers een wandelgemeente. Dit willen we allemaal doen in samenspraak met de wijkraad en bewoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.