CDA Someren staat klaar om aan de slag te gaan

En jij hoort daar bij !

Samen met al onze kandidaten gaan we aan de slag. Kandidaten waar ik trots op ben, vertegenwoordigers van alle wijken, kerkdorpen en doelgroepen. We gaan werken aan een sterke samenleving met voor iedereen gelijke kansen. Jij telt daarin mee en kunt zelf ook een bijdrage leveren. Dat is waar wij voor staan.

Zorgen voor elkaar is een fundament van onze samenleving. De coronacrisis heeft dat duidelijk gemaakt. Als we goed voor elkaar zorgen dragen we samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving. Maar die is ook ingewikkeld. We hebben elkaar hierbij keihard nodig.

Het programma van CDA Someren bestaat daarom uit meerdere thema’s en is gericht op diverse doelgroepen. U herkent zich er vast in.
We kijken heel precies per kerkdorp. Wat moet er absoluut gebeuren in Lierop, Someren-Eind, Someren-Heide en in de wijken van Someren-Dorp? We gaan secuur te werk en hebben hiervoor het project ‘Samen Werken Aan’ gestart.

Wij zien veel kansen. Die we samen met jou en alle inwoners willen benutten. We gaan door op de ingeslagen weg en bouwen verder. Met
nog meer nieuwe ideeën. Afgelopen jaren zijn al veel zaken opgelost en verbeterd. Langlopende dossiers zijn van tafel, ons buitengebied verbetert
nog steeds, het nieuwe centrum staat in de steigers en de sociale verantwoordelijkheid voor onze medemens hebben we beter onder controle. Er wordt hard gewerkt aan recreatie maar dat mag niet ten koste van onze natuur gaan! Let daar voor op is ons devies. De energiediscussie is ook in volle gang. Wat willen we in Someren? Geen windmolens, of juist wel en hoeveel? Draagvlak bij de buurt en een eerlijk verdienmodel, dát moet er komen. Daar hebben we ambtenaren bij nodig die begrijpen wat er speelt en terugbellen als er vragen zijn, ook al is het antwoord soms nee. Communicatie en informatie zijn van essentieel belang. Anders word je niet gehoord en dat is frustrerend. Tenslotte moet er een gezonde financiële huishouding zijn. Met eerlijke tarieven en belastingen die niet hoger zijn dan nodig. CDA Someren streeft naar die transparantie.

We zijn er dus nog niet. Wachttijden zijn lang, communicatie is niet goed. De onvrede is merkbaar. Dat kan beter, het MOET beter! We zien
ook dat de samenleving verhardt. Mensen roepen op social media van alles. Ons devies is om het gesprek aan te gaan. Ontmoet of bel elkaar.
Verschil van mening is niet erg, er niet over praten is funest. Wij respecteren elkaars mening. Dat is wat we willen.

CDA Someren knokt hiervoor en komt op voor alle inwoners. We zetten ons in voor goede plannen en ideeën, die hout snijden, een kans krijgen. We planten zaadjes die uitgroeien en tot bloei komen. Onze jeugd neemt het stokje straks immers over. Zéker lokaal, in elke kern, het maakt niet uit waar je woont, werkt of onderneemt. We hebben aandacht voor elkaar en willen een eerlijke samenleving met gelijke kansen en behandeling. Niet over mensen praten maar mét mensen praten.

Thuis, op straat en in de raad. Ben eerlijk en blijf bij je zelf.

Daarom moeten we samen aan de slag.
Ik ga daar voor, ik sta daar voor. Doe jij mee?

 

Louis Swinkels

 

Lijsttrekker CDA Someren, Lierop, Someren-Eind, Someren-Heide.


Kerkdorpen

 


CDA Someren heeft concrete plannen voor elke sector

 

Samen werken met aandacht voor elkaar


Om naar onze 50 kanjers te gaan kun je klikken op Onze mensen.


Verkiezingsprogramma CDA Someren 2022 - 2026

Klik op onderstaande link om het volledige programma te bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.