Al onze speerpunten van 2018-2022 zijn gehaald! De belangrijkste er uitgepikt

1. Centrumvisie

Integrale centrumvisie unaniem vastgesteld in de raad. Basis ligt er voor stedenbouwkundige plannen die nu gemaakt worden.

2. Beleidsnota Recreatie en Toerisme

Toeristische beleidsvisie unaniem vastgesteld in de raad. Breed aanbod van parken, B&B’s, campings en verblijfomgevingen mogelijk. Met voldoende borging en draagkracht van natuur.

3. Woonvisie

Woonvisie unaniem vastgesteld in de raad. Gedetailleerd beschreven hoeveel en wat voor woningen we kunnen en mogen bouwen tot 2030. Dit moet sneller uitgerold worden.

4. Bedrijventerreinen

Zes Peelgemeentes hebben een eenduidige aanpak inzake bedrijventerreinen. Aantrekkelijke vestiging door meer vierkante meters en vraagsturing.

5. Mooi florerend Buitengebied

Het Deelgebiedenproces is in volle gang. Deelgebied 4 en 5 under construction. Realistisch is dat 98% van de problemen worden opgelost.

6. Klimaatbestendig en waterveilig

Onweerstaanbaar Someren heeft met projecten als Wadipark Grebbe, Slievenbuffer, aanpak Someren-Noord en Klein Strabrecht de grootste problemen behoorlijk onder controle. Nu doorpakken met name in Someren-Eind.

7. Langlopende juridische conflicten

Slepende kwesties zijn door goede afspraken beëindigd. MAC Lierop in vergevorderd stadium naar erkende vergunning en bestemming. Locatie Stienen wordt ontwikkeld en garage - takelbedrijf is verplaatst.

8. Cultuur geborgd bij jeugd

Het convenant van Cultuurplein Asten – Someren is verlengd. Borging dat jonge kinderen op school en bij verenigingen in verbinding komen met sociale expressie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.