Krachtige prachtige recreatie

Met het nieuwe beleid “De kracht van toerisme” biedt de gemeente al volop ruimte voor toeristische groei. CDA Someren vindt het belangrijk dat mensen verblijven in de buitenruimte en natuur. De doorontwikkeling van recreatie en toerisme vormt een belangrijke pijler. Het levert werkgelegenheid op. Recreanten besteden graag bij de lokale horeca en detailhandel. Hiervan profiteren onze inwoners, want reuring in het centrum is goed voor de leefbaarheid van onze kernen.

In Heihorsten nabij de Natuurpoort wordt hard gewerkt aan een hoogwaardig recreatieaanbod. Heihorsten is hét toeristisch-recreatief gebied van
Someren aan het worden. Maar er is veel meer. In Lierop zien we de camping en Moorsel met kansen voor cultuurhistorisch perspectief. In Someren- Heide zijn diverse campings zoals bijvoorbeeld de Heksenheuvel en we kennen in alle dorpen B&B’s. Een gevarieerd aanbod met voor elk
wat wils. Daarnaast hebben we de Strabrechtse Heide, de Lieropse Heide en de Boksenberg. De mooiste gebieden van ons land. Maar wanneer
zijn we verzadigd? Is er een bovengrens nodig?

Wat willen we?

Goede wandel- en fietsvoorzieningen, routenetwerken en aanbod van horeca zijn nodig. Er moet een goede verbinding zijn tussen recreatiegebieden en de dorpen, zodat bezoekers de dorpskernen met diverse horeca weten te vinden. Aansluiting op het centrumplan is een must! En meedoen met ‘het Land van de Peel”, het centraal uithangbord van de zes peelgemeentes. Waar Stichting Someren Natuurlijk namens Someren penvoerder is. CDA Someren wil deze ontwikkelingen versterken met een goed aanspreekpunt bij de gemeente. Maar ook meten wat de draagkracht is. We mogen niet doorschieten zodat de natuur de dupe is.

Wat gaan we doen voor toeristen

  • Betere voorzieningen (fiets- wandelroutes, informatieborden, bankjes)
  • Goede infrastructuur met oog voor verkeersveiligheid
  • Toegankelijkheid minder validen (naar de dorpskernen) aanbrengen
  • Toeristisch beleid en actieplannen uitvoeren, ontwikkelruimte benutten, let op verzadiging
  • Heihorsten verder uitrollen, stimuleren initiatieven van aanbieders, balans met natuur zoeken
  • Wilhelminaplein transformeren naar horecaplein (nieuwe Centrumvisie)
  • Betere dienstverlening mbt. vergunningen recreatieve ondernemers
  • Behouden groene karakter buitengebied door kwalitatieve landschappelijke inpassing
  • Huize Witven juiste wijze bestemmen in toekomst en borgen Cultuur Historische waarde
  • Starten pilot draagkracht

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.