Someren Eind

D’End is een bruisende gemeenschap met een rijk verenigingsleven. Daar waar een klein dorp groot in kan zijn geldt hier zeker; zeer
actieve vrijwilligers. Verschillende grote projecten (aanleg Einderplein) zijn zo gerealiseerd. Toch zien we ontwikkelingen, die een negatief
effect hebben op de leefbaarheid.

Zo is het vrachtverkeer dwars door het centrum (met name via de Nieuwendijk) al jaren een doorn in het oog en is de Sluisstraat met de fietspaden,
plantsoenen en bermen toe aan verbetering. Door “Onweerstaanbaar Someren” is op vele plekken de wateroverlast al aangepakt, maar de problemen in de Willem Alexanderlaan nog niet.

In onze regio werken veel arbeidsmigranten en deze wonen overal. Ook in Someren-Eind worden deze migranten gehuisvest. Slechte huisvesting
en krappe behuizing leiden echter tot overlast en vervuiling. De exploitatie van de Pastorie(tuin) is nog in ontwikkeling en de aanleg van wind- en
zonneparken leiden bij inwoners tot zorgen. Het vrijwilligerswerk in D’End is van een hoog niveau. Een voorbeeld is het Vonderpark en het Hoogstamfruitboomgaardje aan de Bennenbroekstraat.

Wat willen we ?

De verkeerssituatie rondom het Eindse centrum verbeteren (autoluw) door vrachtverkeer te ontmoedigen.
Hiervoor kan een verkeersbesluit worden genomen. De aanpak Vonderpark en de wateroverlast in de Willem Alexanderlaan moet
snel tot uitvoer komen. En de invulling van de Pastorie met de geweldige tuin willen we als groene long behouden. Experimenten met Tiny Houses
en woon- en woonzorgconcepten kunnen het woningaanbod vergroten, maar de handhaving op huisvesting migranten moet beter.

Het vereenvoudigen van vergunningen en bouwvoorschriften helpt om sneller appartementen, starters- en levensloopbestendige woningen te
realiseren. Dat geldt ook voor de uitrol van de Goede Vaart. We zien kansen op het ETEC terrein en de Korteweg. Door groene initiatieven in
de wijken te subsidiëren wordt de participatiegraad bevorderd. Dat komt de leefbaarheid en de gezelligheid ten goede. Deze willen we borgen
door de kermis in stand te houden en evenementen meer ruimte te geven.

Wat gaan we doen voor Someren Eind ?

  • Vrachtverkeer door centrum proberen te ontmoedigen
  • D’Einder centrale ontmoetingsplek laten zijn in samenwerking met Pastorie en vrijwilligers
  • Agrarische ondernemers bijstaan die de problemen niet alleen aan kunnen
  • ETEC locatie, Korteweg, Goede Vaart, etc. versneld in ontwikkeling (laten) brengen
  • Sluisstraat opwaarderen en meer groen aanplanten
  • Ontsluiting Vaartje opnieuw bekijken en minimaliseren overlast
  • Willem Alexanderlaan watervrij maken door Onweerstaanbaar Someren
  • Tuinders en agrariërs tegemoet komen met regelingen voor uitbreiding en herbestemming
  • Nieuwe woonsituaties voor starters creëren en meedenken met ideeën woonvormen
  • Verenigingen en evenementen stimuleren samen te werken en te groeien met jonge aanwas

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.