Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze maken een essentieel onderdeel uit van de beroepsgroep en tal van bedrijven kunnen niet produceren zonder deze werknemers. Omdat deze mensen werken in onze regio wonen ze er vanzelfsprekend ook. Veel gehoorde commentaren over deze groep zijn ‘ze passen zich niet aan’, ‘ze wonen in huizen die ook perfect geschikt zijn voor starters’ en ‘ze nemen banen in van Nederlanders’. Deze drie constateringen zijn vaak gebaseerd op angst voor arbeidsmigranten in de eigen omgeving. Niet terecht!

Het beeld nog van de oude gastarbeider. Een volstrekt onterechte angst wat CDA Someren betreft. Wat ons betreft zijn arbeidsmigranten een wezenlijk onderdeel van de samenleving en moeten wij als inwoners van Someren zorgdragen dat zij zich hier thuis voelen. Deze mensen komen iets brengen. Ze verlaten huis en haard om hier te komen werken. We moeten er blij mee zijn en deze mensen van harte welkom heten. Ze zijn ijverig, gedisciplineerd en leiden niet vaak tot overlast. De vraag op de arbeidsmarkt stijgt en veel werkgevers hebben moeite om goede medewerkers te werven. Daarom belonen steeds meer werkgevers hun medewerkers met gunstige secundaire voorwaarden. Iets wat in het voordeel werkt van alle medewerkers dus ook deze groep migranten.

Wat willen we?

CDA Someren vindt dat er een loket voor hun moet komen. Een fysieke plek waar deze mensen zich kunnen melden en in hun eigen taal worden aangesproken. Iedereen zou een welkomstpakket moeten krijgen met informatie en telefoonnummers in de eigen taal. Een routemap voor veel gestelde vragen. Veel van deze mensen worden niet ingeschreven bij de gemeente omdat ze hier slechts enkele weken per jaar zijn. Voor deze categorie is het belangrijk dat zij goede huisvesting hebben. Omdat zij hier voor korte termijn zijn ligt het voor de hand om dit te doen middels grotere huisvesting dichter bij de bedrijven zoals bijvoorbeeld logiesgebouwen. Hiermee wordt een belangrijke ‘claim’ op de goedkopere huizen weggenomen. De ander categorie migranten zijn de medewerkers die voor langere termijn naar Someren komen en hier een bestaan op gaan bouwen. Zij moeten, gelijk aan alle andere inwoners in Someren, kunnen profiteren van alle faciliteiten die de gemeente te bieden heeft. Een belangrijke barrière in de integratie is de taal. Begrijpen wat er gecommuniceerd wordt is dan ook het eerste obstakel dat weggenomen moet worden. We gaan de gemeente niet oproepen tal van formulieren in elke taal beschikbaar te hebben, maar een simpele link voor op de site van de gemeente of ONIS in elke taal is een mooi begin. Hier kunnen zij dan aangeven welke vragen ze hebben en er kan iemand terugbellen of langsgaan om in de eigen taal begeleiding aan te bieden. Bijvoorbeeld naar taalles of sportclubs.

Wat gaan wij doen voor arbeidsmigranten

  • Welkomstpakket voor nieuwe inwoners uit Polen, Roemenië, etc.
  • Tolk, vertaal- of taallessen door vertrouwde organisaties aanbieden
    Betrek hierbij welzijnsorganisaties en werkgevers
  • Via kanalen gemeente Someren informatie delen in eigen taal
  • Meer logiesgebouwen dicht bij het werk verlicht druk op woningmarkt
  • Meer gezinnen arbeidsmigranten in wijken stimuleert vlottere integratie
  • Bewustwording sectoren die bij wegblijven arbeidsmigranten onderbezet raken

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.