Ondernemend Someren

Onze ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zorgen voor het grootste gedeelte van de werkgelegenheid en daarmee de welvaart in Someren. Belangrijk dus om te zorgen voor goede faciliteiten maar ook voor goede overlegstructuren in de regio en continu samen op te trekken.

De detail- en retailhandel gaat gebukt onder leegstand. Door een aantrekkelijk centrumklimaat gelooft CDA Someren er in dat dat verbetert. De centrumvisie wordt uitgevoerd en dat trekt toeristen waardoor ook de horeca goede zaken kan doen. Een BIZ voor zowel gebruikers (huurders) als eigenaren (verhuurders) kan helpen om het servicelevel verder te verbeteren. Op de bedrijventerreinen zijn veel verbeterpunten; kwalitatief en kwantitatief. Kwalitatief inzetten op parkmanagement is wat snel moet gebeuren vindt CDA Someren. Samen met het invoeren van het keurmerk Veilig Ondernemen. Het inrichten van een hoofdroute is belangrijk voor de ontsluiting en routing voor het zware vrachtverkeer dat voortaan via de Lage Akkerweg binnen komt. Clusteren van bedrijfstakken biedt mogelijkheden voor kruisbestuiving. Wat CDA Someren betreft werken we nog meer samen met de ondernemers om deze doelen te bereiken.

Kwantitatief moet de gemeente ook aan de bak. Door de ligging tussen Brainport Eindhoven en Greenport Venlo zien toeleveranciers veel potentie. Someren is een ideale vestigingsplaats.
Dit heeft er toe geleid dat onze voorraad bedrijventerrein op is! Uitbreiden dus. Dat is kei hard noodzakelijk. Er moeten voldoende vierkante meters komen. Dan kan de economie de groei doormaken die zo gewenst is. Een Somerens bedrijf vestigt zich niet ergens in de Peelregio. Je moet je medewerkers ook mee zien te krijgen. Als je roots in Someren liggen wil je niet weg, dan ga je niet weg!! Dan moet de gemeente het gewoonweg regelen is het standpunt van CDA Someren.

De programmering van een regionaal bedrijventerrein voor de echte grotere bedrijven wordt al onderzocht. Geen logistieke reuzen met weinig personeel, maar veel maakindustrie. Waar mensen van onze (v)mbo’s en hbo’s terecht kunnen. Zou een enorme opsteker zijn voor onze economie. De wethouder en lijsttrekker van CDA Someren is momenteel kartrekker in de Peel voor dit grote bedrijventerrein. Niet alleen Someren, maar de gehele regio vaart daar wel bij. Hiervoor werkt hij samen met de peelgemeenten. Deze lijn naar 2026 moeten we voortzetten en mag niet stagneren.

Wat gaan we doen voor ondernemers

  • Faciliteren instellen/verkrijgen Keurmerk Veilig Ondernemen
  • Stimuleren instellen parkmanagement
  • Verbeteren overlegstructuur OVS-bedrijventerrein – gemeente
  • Volop meewerken aan creëren hoofdroute bedrijventerrein
  • Verleggen hoofdentree bedrijventerrein naar Lage Akkerweg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.