Someren - Groote Hoeven

Groote Hoeven is de nieuwe groene woonwijk van Someren en wordt in snel tempo volgebouwd met een grote variëteit aan duurzame woningen. In de jongste wijk van Someren draait alles om de toekomst. De woontoekomst van starters, gezinnen, maar ook ouderen. De huizen hebben één ding gemeen: ze zijn circulair gebouwd en daardoor super duurzaam en dus goed voor de toekomst. De diversiteit aan huizen geeft echter wel een bonte aanblik.

Momenteel wordt er nog volop gebouwd. Daardoor is de aanleg van de plantsoenen en wegen nog niet op orde. Na hevige regenval is er dus sprake van wateroverlast. De wijk ligt direct aan de rondweg om Someren wat mogelijk kan leiden tot geluidoverlast. Het is zaak om de verkeersveiligheid wel te waarborgen. Naast het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen is het van belang om de maximum toegestane snelheid te bekijken.

Wat willen we?

Bij de bouw spelen thema’s als circulair bouwen, betaalbaarheid en keuzevrijheid een grote rol. Hierdoor sluit de uniformiteit van de woningen niet altijd aan bij de huidige opvattingen van vandaag de dag. CDA Someren wil nadenken over de wijze waarop er meer structuur in de gevels kan komen. Groote Hoeven is niet alleen een groene wijk wat betreft duurzaam bouwen. De wijk kent ook vele robuuste bomen, die er van oudsher staan en die de wijk een prachtige natuurlijke invulling geven. De beplanting kan echter beter. De focus moet daarbij komen te liggen op het aanbrengen van meer laaggroen.

Wij willen geen overlast van verzakkende bouwwegen. Voor de bewoners van Groote Hoeven is het zaak, dat de definitieve wegen en parkeervoorzieningen zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Het aanleggen van Wadi’s en het uitvoeren van het waterplan zijn noodzakelijk om de wateroverlast tegen te gaan. Verder willen we in overleg met de wijkbewoners bekijken hoe de geluidoverlast van de rondweg zoveel mogelijk beperkt kan worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.