Someren - Waterdael

In de negentiger jaren was Wijk Waterdael de belangrijkste uitbreiding van Someren. Tijdens het bouwrijp maken werden belangrijke archeologische vindplaatsen ontdekt. De contouren zijn nog terug te vinden in de bestrating en het Hapshuis. De wijk is gebouwd in drie fases, waarvan de laatste is gestart in 2008.

De voltooiing van Waterdael III heeft door de economische recessie langer geduurd. In het kader van “Onweerstaanbaar Someren” zijn er in het afgelopen jaar de nodige voorzieningen getroffen in de wijk om de wateroverlast in bijvoorbeeld de Grebbe te beperken.

Waterdael is een prettige wijk om te wonen. Voorzieningen als basisschool De Ranonkel zijn via het centraal vrij liggende voet- en fietspad voor jonge verkeersdeelnemers veilig te bereiken. Desondanks is het van belang dat er voldoende aandacht is voor een goede signalering van fietspaden. Hoewel de leefbaarheid in de wijk prima is, laat het onderhoud aan groenvoorzieningen te wensen over. Ook de beplanting in de wijk en het aankleden en veilig maken van HUP’s kan beter. Het gemiddeld aantal auto’s per gezin is toegenomen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid, om de auto’s op eigen erf te parkeren. Daardoor is met name in de Waterdael I en II de parkeerdruk toegenomen.

Wat willen we?

Het is belangrijk om ontwikkelingen op gebied van water in de nabije toekomst te volgen. Daarbij is CDA Someren van mening dat er een nieuw groenplan moet worden opgesteld met voldoende aandacht voor aanvullende en vernieuwde beplanting en het tevens intensiveren van groenonderhoud. Door de verstening in de wijken en het veranderende klimaat is het nodig om grotere bomen te planten om meer schaduw (dus verkoelend effect) te creëren. Verder wil CDA Someren het aantal HUP’s tegen het licht houden en eventueel uitbreiden. Het is ook noodzakelijk extra parkeergelegenheid te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.