24 april 2023

Verslag raadvergadering 20 april 2023

Afgelopen donderdag 20 april was het weer Raadsvergadering.

Er stonden diverse hamerstukken op de agenda. Dit zijn onderwerpen waarover in de commissie al overeenstemming was waardoor debat in de Raad niet meer nodig is. De bespreekstukken die er ook op stonden werden bijna allemaal direct goedgekeurd door de Raad. Het ging dus snel in het begin.

Er was één thema, het hoofdgerecht volgens voorzitter Burgemeester Blok, dat ieders aandacht opeiste: “volgens welk scenario wordt het proces, inzake het ontwikkelen van windmolenpark Diepenhoek, gegeven de voorgeschiedenis, nu verder vormgegeven?”.

n daarom zat de publieke tribune vol. Bezorgde bewoners, initiatiefnemers en geïnteresseerden waren aanwezig. Het College had vier scenario’s voorgesteld met als hoofdbesluit: 1. Gaan we het heft zelf in handen nemen of 2. laten we het aan de Provincie? En doen we dat dan met dezelfde ontwikkelaars of gaan we op zoek naar nieuwe partijen? Met een paar nuanceringen kom je dan tot vier scenario’s.

De Raad was grotendeels eensgezind , maar vanwege kleine verschillen werden twee voorstellen voor een nieuw scenario 5 net wat anders verwoord voorgesteld. Buiten kijf stond dat het contact met en de communicatie naar de bewoners van het gebied drastisch moet verbeteren. Hoewel ‘inspraak’ niet altijd ‘invloed’ betekent moet er gewerkt worden aan een betrouwbaar proces waar eenieder zijn woordje kan doen en ieders belangen meegewogen worden. Als het aan de oppositiepartijen lag waren de initiatiefnemers buiten gezet en zou er een nieuwe tender uitgeschreven worden. Als coalitie zijn wij van mening dat je je als een betrouwbare overheid moet opstellen, zowel naar de omgeving als naar de initiatiefnemers. Daarbij komt dat Prowind waarschijnlijk langdurige posities verworven heeft in het gebied waar je niet zomaar langs af kunt. Vandaar dat we als coalitiepartijen een amendement opgesteld hebben dat inhoudt dat de gemeente een gespreksronde inlast met alle partijen en een poging doet het vertrouwen te herstellen en vervolgens verslag uitbrengt aan de raad. Dat amendement is unaniem aangenomen. De gemeente neemt nu dus de regie en begint met gesprekken met de omgeving en de initiatiefnemers. En hoewel het vertrouwen van de omgeving in de initiatiefnemers niet zomaar hersteld zal zijn hopen we dat zij wél vertrouwen krijgen in het proces.

Zoals gezegd liepen de meningen in de raad niet ver uiteen en werd er op inhoud gediscussieerd. Jammer was het dan ook dat de heer Schoolmeesters daarvan afweek door enkele malen op de man in plaats van de bal te spelen. Dat deed afbreuk aan de kwaliteit van de vergadering. Als fractie van CDA Someren hebben we daar onze afkeur over uitgesproken.

Al met al echter was het een prima Raadsvergadering waar we met tevredenheid op terugkijken.

Fractie CDA Someren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.