23 september 2022

coalitieakkoord 2022-2026

Met trots presenteren wij hierbij het coalitieakkoord 2022-2026.

Naar ons idee doet het volledig recht aan de verkiezingsprogramma's van de partijen die meedoen in de coalitie. Ook de partijen die niet meedoen (GL en LSH) hebben gelegenheid gehad in een vroeg stadium mee te denken met en inbreng te hebben in dit document. We willen per slot van rekening allemaal het beste voor Someren en onze inwoners en dan moeten we alle goede ideeën meenemen is onze visie. Ze hebben daar echter geen gebruik van gemaakt.

Het programma is geen dichtgetimmerd stuk met opgaven die we heel SMART (concreet) omschreven hebben. Nee het is juist een dynamisch stuk wat de richting aangeeft waar we met Someren de komende jaren heen willen. Jaarlijks maken we een jaarplan en dat wordt wel concreet en leidt tot een maandelijkse raadsplanning.

De wereld om ons heen is dusdanig in beweging dat we ons aan de ene kant zorgen maken over leefbaarheid en financiële draagkracht en daar op in willen spelen. Aan de andere kant doemen er enorme kansen op die we willen zowel in Someren als in de regio verzilveren. Dat kan alleen als je integraal, samen, de schouders er onder zet. Af en toe slikken, maar vooral vooruit kijken. We zien perspectief voor elke branche en gaan natuurlijk in op de zo onder vuur liggende agrarische sector. Hoewel het landelijke problematieken zijn proberen we er lokaal kansen uit te destilleren. Daarbij gaan we helpen.

Het is dus een programma op ambitie, dynamisch en verdeeld in drie hoofdmoten:
A. Fysiek Domein
B. Sociaal Domein
C. Bedrijfsvoering en organisatie

We zeggen ook iets over bestuurlijk elan. We voegen een paar zaken toe aan het bestuursmodel en investeren in de organisatie. Vier ogen principe en doelmatig werken moet maken dat we niet meer in de valkuilen stappen en vernieuwend naar de toekomst gaan.
We blijven echter wel die overheid die bol staat van regels en wetten, waar we ons allemaal aan moeten houden. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.

Komende raadsvergadering wordt het als ingekomen stuk behandeld. Het hoeft niet goedgekeurd te worden. Het is een informatief stuk waar men op kan reageren.

Ik ben er trots op, het team dat meegeschreven is unaniem akkoord en onze fractie heeft ook de handen op elkaar gekregen voor dit programma. We gaan hiervoor. Schouders er onder en van start. Ik heb er zin an.

VERMETEL NOCH BEVREESD

of wel

VAN ZÙMMERE EN NIE BAANG!!

Louis Swinkels

wethouder gemeente Someren
namens CDA Someren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.