10 maart 2022

Kort verslag info avond en update campagne GR2022

Op dinsdagavond 8 maart heeft lijsttrekker Louis Swinkels het programma 2022 - 2026 van CDA Someren formeel gepresenteerd aan de leden.

De krant van CDA Someren is het weekend ervoor huis aan huis verspreid. De leden hadden dus de informatie al publiek beschikbaar. De aanwezigen werden door de lijsttrekker meegenomen in het proces hoe de krant van idee tot realisatie is ontstaan.

Dit is in een driestappenplan gegoten:

1. WAT ZIEN WE

Uitgangspunt vormden de resultaten van afgelopen vier jaar (eigenlijk acht jaar) die als bouwsteen fungeerden voor de vervolgaanpak. Per kerkdorp/wijk en per thema/doelgroep zijn met behulp van enquêtes vervolgens behoeften en suggesties van inwoners opgehaald. Ook zijn er buurtgesprekken geweest en een op een contactmomentjes in de wijken en dorpen.

2. WAT WILLEN WE

Deze ingewonnen informatie vormde voor de basis voor de speerpunten voor de komende vier jaren en zijn vertaald in ideeën, visies en plannen. Niet heel concreet, maar meer de stip op de horizon werd geduid.  

3. WAT DOEN WE

Tenslotte zijn deze visies vertaald naar actieplannen per kerkdorp/wijk en per thema/doelgroep. Dit is wat de lokale partij concreet gaat doen. Een heel mooi en gedifferentieerd overzicht is het resultaat.

De 50 kanjers op de CDA kieslijst hebben op basis van deze informatie voor zichzelf bepaald welke punten voor hen belangrijk zijn en waar zij voor staan. Zo weet iedereen die met het rode potlood het vakje bij een naam inkleurt, waar voor de betreffende kandidaat zijn of haar focus ligt.

Afgelopen weekend is de campagne van CDA Someren ‘on tour’ gegaan. Actief werden wijken en dorpen bezocht met onze groene caravan. Komend weekend zet CDA Someren deze on tour campagne voort met de “vergeet me niet-actie, de Buurtboomplantdag in alle kernen en wijken en om in gesprek te gaan met alle inwoners. Op straat hoor je immer het meeste. Hij komt vast een keer voorbij bij u in de buurt. Schroom niet, spreek de mensen aan, of stel uw vraag als u ergens mee zit of wilt weten.

CDA Someren, voor elkaar, met elkaar

Samen de schouders er onder

SAMEN WERKEN!

Hierbij de links naar enerzijds het programma en anderzijds de 50 CDA-kandidaten:

Verkiezingsprogramma                                                                                                                                                     Onze mensen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.