05 november 2022

Raad Someren kent grote unanimiteit!

In de raadsvergadering van donderdag 3 november 2022 werd nog eens duidelijk benadrukt dat het besluit voor de crisisnoodopvang van 450 vluchtelingen voor 2 maanden in De Hoof unaniem genomen is door de raad.

Daarnaast werd de beleidsarme begroting unaniem vast gesteld. De plannen uit het coalitieprogramma, mogelijk nog aangevuld met onderwerpen uit het oppositieprogramma, zijn hier nog niet in verwerkt. Dit zal pas in februari mogelijk zijn als er een goede keuze gemaakt kan worden tussen alle voorgestelde wijzigingen. Dan volgen er wijzigingen op deze begroting.

Tevens werd het IHP, het huisvestingsprogramma van de scholen, unaniem vastgesteld. Wel met de opmerking dat de wethouder een uiterste inspanning zal doen om de Diamant blijvend als school te gebruiken.

Mede dankzij raadslid Jan Adriaans is er ook een goede zienswijze unaniem aangenomen over hoe Someren deel dient de nemen aan het MRE programma in de Brainport regio. Hierdoor zullen de belangen van Someren beter gediend worden.

Al met al een zeer positieve en constructieve vergadering, waar coalitie en oppositie elkaar vonden in het belang van de Somerse bevolking.

Wij zijn trots dat ook het CDA daar een duidelijke inbreng en rol in heeft gehad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.