16 juni 2021

REALISATIE WATERBASSINS SLIEVENSE LOOP VAN START

Wethouder Louis Swinkels heeft op maandag 14 juni samen met Peter van Dijk (Dagelijks Bestuur Waterschap AA en Maas) de eerste hand gelegd aan het realiseren van de waterbassins aan de Slievenstraat in Someren. Tijdens de start van dit project Slievense Loop kregen de aanwezigen uitleg over de werking van de bassins, het nut en de noodzaak ervan en de klimaatbestendige maatregelen die in de toekomst nog getroffen gaan worden.

Tussen de woonwijk Someren-Noord en het landelijk gebied, langs de Slievenstraat, ligt al een waterbassin. Dit bassin dient om water op te vangen dat uit de gemeentelijke rioolwateroverstort komt. Als er in korte tijd veel regen valt, stroomt het riool vol. Aan het eind van het riool staat een muur. Als het water in het riool hoger komt dan deze muur loopt het water over de muur naar het bassin. Ondanks de aanwezigheid van dit bassin ontstaat er nog altijd wateroverlast in de woonwijk en bij de grondeigenaren in Someren-Noord. De oorzaak hiervan is, dat de capaciteit van het systeem onvoldoende is om het water snel genoeg te kunnen verwerken.

Waterschap Aa en Maas gaat samen met de gemeente Someren maatregelen uitvoeren om deze problemen te verkleinen. Naast het bestaande bassin wordt een nieuw waterbassin aangelegd en het bestaande bassin dat uitkomt op de Slievense Loop wordt verbeterd. Verder wordt het regenwater uit de wijk afgekoppeld van het riool en naar het bassin geleid. Hiermee vermindert de kans op wateroverlast, die met name in de zomer in de woonwijk Someren-Noord voorkomt, enorm.

Samen werken we aan een klimaatbestendig Someren.

Voor meer info: www.onweerstaanbaarsomeren.nl

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.